Omsorgsgruppen

Tillsammans med Svenska kyrkan, Arla, HK Scan och Lantmännen har LRF Jönköping en omsorgsgrupp som arbetar förebyggande för att hjälpa lantbrukare och djur. Omsorgsgruppen består av ett nätverk människor med stora hjärtan, öron som är bra på att lyssna och en klar­synthet som kan vara till god hjälp när livet känns tufft.

Företagsjouren

Sedan 2018 finns även Företagsjouren med som part i LRF Jönköpings läns omsorgsgrupp. Stödet är kostnadsfritt och arbetet görs under sekretess. Läs mer om Företagsjouren här!

Trakkasserier av bönder

Trakasserier av bönder och intrång på gårdar har uppmärksammats allt oftare. Därför har LRF Jönköpings län och LRF Sydost intensifierat sitt samarbete med polisen i Syd och har bland annat haft gemensamma webbinarier om just intrång och hur man kan förbättra sitt eget skydd hemma och göra det svårare för tjuven. Här kan du läsa mer om det webbinariet.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har konstaterats i flera europeiska länder och det är viktigt att förebygga att smittan inte kommer till Sverige. Men om den konstateras, vad händer då? Vad kan vi och ska vi ha beredskap för att göra så att konsekvenserna mildras. Och vem gör vad om det händer? LRF Jönköpings län och LRF Sydost har både uppmärksammat och drivit frågan under året och länsstyrelserna tar det nu på mycket stort allvar. Tillsammans har vi genomfört två webbinarier i ämnet. Du kan ta del av referaten här!

Kontakt

Ann-Cathrine Carlsson, Regional sakkunnig. Projekt livsmedelsstrategin i Kronobergs län, Omsorg Sydost, krisberedskap
Mobil: 070-329 25 64
Telefon: 010-184 41 71
E-post: ann-cathrine.carlsson@lrf.se
Henrik Sporrong Esbjörnsson, Regional folkrörelseutvecklare Omsorgsfrågor Jkpg/Sydost, Kommungrupper Jkpg/Sydost
Telefon: 010-18 44 299
E-post: henrik.sporrong@lrf.se