Omsorgsgruppen

Tillsammans med Arla, HK Scan, Växa, Anno advokater och regionens företagsjour har LRF Jönköping en omsorgsgrupp som arbetar förebyggande för att hjälpa lantbrukare och djur. Omsorgsgruppen består av ett nätverk människor med stora hjärtan, öron som är bra på att lyssna och en klar­synthet som kan vara till god hjälp när livet känns tufft.

Företagsjouren

Sedan 2018 finns även Företagsjouren med som part i LRF Jönköpings läns omsorgsgrupp. Stödet är kostnadsfritt och arbetet görs under sekretess. Läs mer om Företagsjouren här!

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har konstaterats i flera europeiska länder och det är viktigt att förebygga att smittan inte kommer till Sverige. Men om den konstateras, vad händer då? Vad kan vi och ska vi ha beredskap för att göra så att konsekvenserna mildras. Och vem gör vad om det händer? LRF Jönköpings län har både uppmärksammat och drivit frågan under året och länsstyrelserna tar det nu på mycket stort allvar. Tillsammans har vi genomfört två webbinarier i ämnet. Du kan ta del av referaten här!

Kontakt

Henrik Sporrong Esbjörnsson, Regional folkrörelseutvecklare Omsorgsfrågor Jkpg/Sydost, Kommungrupper Jkpg/Sydost
Telefon: 010-18 44 299
E-post: henrik.sporrong@lrf.se