Tillsammans med en rad andra organisationer har LRF i Jönköpings län en omsorgsgrupp som arbetar förebyggande för att hjälpa människor och djur. Vi som arbetar i gruppen har självklart tystnadsplikt.

Du kan vända dig till omsorgsgruppen om du eller någon annan lantbrukare i din närhet mår dåligt eller behöver stöd. Vårt mål är att kunna hjälpa i ett tidigt skede, så att enskilda lantbrukare inte behöver ”hängas ut” och djur inte behöver utsättas för lidande.

Omsorgsgruppen kan erbjuda hjälp med bland annat hälsokontroll, psykolog, juridik, själavård, familjerådgivning, ekonomisk rådgivning, produktionsrådgivning och avbytarservice.

Sedan 2018 finns även Företagsjouren med som part i LRF Jönköpings läns omsorgsgrupp. Stödet är kostnadsfritt och arbetet görs under sekretess. Läs mer om Företagsjouren här!

Vill du komma i kontakt med omsorgsgruppen?

Henrik Sporrong Esbjörnsson (Omsorgsgruppen LRF Jönköpings län)
010-184 42 99
henrik.sporrong@lrf.se