Har du själv en idé om vad eller hur vi bör arbeta? Hör då gärna av dig och berätta! Vill du veta mer om någon satsning, kontakta då projektledaren. 

PÅGÅENDE PROJEKT: 

Skogens kraft för mångbrukare

”Skogens kraft för mångbrukare” är ett initiativ till samarbete mellan Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Gotlands län som syftar till att stärka utvecklingen av det småskaliga företagandet med skogen som bas. Projektet finansieras med medel från EU:s regionala utvecklingsfond, LRF, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Budgeten är på totalt 9,2 miljoner för perioden 2020 - 2022 och ska generera långsiktig utveckling för mångbruksföretag inom fokusområdena organisering, kompetensutveckling och innovation. Läs mer här!

Lövsuccé 2.0 i landskap och företag

Lövsuccé handlar om att öka andelen lövträd i olika successionsstadier i landskapet genom att inspirera skogsföretagare att se affärsmöjligheter som bidrar till ökad hållbar tillväxt och lönsamhet. Bland annat kommer ett utbildningspaket med skogsdagar och workshops att arrangeras inom fem landskapsområden i Småland. Läs mer här!

Nya Nätverk för jobb på landet

LRF arbetar med ett medlemsnära integrationsarbete inom projektet ”Nya nätverk för jobb på landet”. Projektet syftar till att ge praktik/anställning till nyanlända genom att starta lokala processer där företagare i det gröna näringslivet och lokala arbetsförmedlare ingår. Läs mer.

Här kan du se en film om Nya Närverk och vad det kan åstadkomma! 

Exempel på fler projekt som drivs i området:

Mer mat fler jobb: en satsning för att du som företagare inom jordbruk, trädgårds- och livsmedelsföretag ska kunna utveckla ditt dig själv, dina medarbetare och ditt företag för framtiden. Vi boostar dig med företagsanalys, kunskap och matchning av nya medarbetare– så att ditt företag kan utvecklas, växa och producera mer mat. Läs mer.