500 kronor för varje värvad medlen

LRF Värmland gör en satsning på nyrekrytering av medlemmar i länet. För att öka incitament att värva så betalas 500 kr till värvaren för varje betalande ny medlem.

Gäller hela Värmland men inte utanför länsgränsen.

Värvaren uppger ”kampanjkod 20” och sitt personnummer när hen kontaktar LRFs Medlemsservice på telefon 010-184 40 00 eller medlemsservice@lrf.se för att skriva in den nya medlemmen.

Har du frågor?

Ring Per Carlsson, regional folkrörelseutvecklare LRF Väst, 070-281 52 48 eller Torbjörn Olsson, styrelseledamot LRF Värmland, 070-658 07 52.