LRFs regionförbund i Värmland är en av LRFs 17 regioner och omfattar 15 kommuner. Förtroendevalda och medarbetare i LRF Värmland jobbar med medlemsnyttan i fokus för våra drygt 5 400 medlemmar.

Till sidomenyn
Till sidomenyn