Äger du verkligen din fastighet?

LRFs äganderättsexpert, Erik Evestam beskrev vad lagstiftningen säger för ett gäng luttrade bönder och markägare hos Erik och Ulrica Sandberg i Bengtsfors.

Många bolag har ju velat påbörja gruvbrytning i området. Marken inmutas, det söks undersökningstillstånd och ger oro i bygden. Men ingen har hittills tagit sig igenom ekluten att få miljötillstånd enligt miljöbalken. Men regeringen säger att de vill ha fler gruvor. Frågan är om miljödomstolarna håller med.

Att sälja energi är en nygammal intäkt för lantbruket. Ved har varit och är en bit men sen har vindkraft tillkommit och nu el. Sandbergs har investerat i en solcellsanläggning på ladugårdstaket och är mycket nöjda.

Evestam ställde den retoriska frågan om vem som är tärande eller närande på landsbygden. Svaret gav han själv. "Vi har ytorna, energin, maten, upplevelserna och bredbandsanslutningarna.

Oavsett vad någon annan vill ha din mark till är det viktigt med bra avtal. Det är väl använda pengar att låta någon kunnig titta på avtalsförslaget. Tro inte på snacket om att det bara är du som inte skrivet på.

Solcellsparker är det nya och här finns många lycksökare. Stora parker kräver i regel nya kraftledningar. För grannsämjans skull är det bra att söka lösningar med berörda i samförståndets namn.

Kvällen avslutades med en vandring i skogen för att titta på skillnaderna när skogsplantorna skyddas från viltbete. När skogsfolk träffas så pratas det bland annat sortval, sådd eller plantering. Och så barkborrar!Birgit Jönsson