Ansök om krisstöd inom delar av animaliesektorn och växthus senast 20 september

Igår, tisdagen den 9 augusti, öppnades möjligheten att ansöka om det statliga stödpaketet för delar inom animalieproduktionen och växthusnäringen, för den som haft ekonomisk påverkan till följd av det försämrade omvärldsläget. Ansökningsperioden pågår till den 20 september.

Du som bedriver verksamhet inom gris, mjölk, nötkött, får, get eller växthus kan nu ansöka om krisstöd. Krisstöden är till för dig som haft ekonomisk påverkan på din verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget. Det kan till exempel handla om ökade kostnader för bränsle, utsäde och djurfoder.

Här, på Jordbruksverkets hemsida, kan du läsa mer om du har möjlighet att ansöka om stöd, samt få information om stödnivåer för respektive produktionsgren.

För att kunna få ta del av stödet ska produktion ha förekommit på företaget under februari 2022. Det är regeringen som avgör vilka produktionsgrenar som omfattas av stödpaketet, bland annat baserat på kalkyler från Jordbruksverket.

Ansök senast 20 september på Länsstyrelsen

Den som är berättigad till krisstöd ansöker på Länsstyrelsen, som administrerar och handlägger stöden. Information om hur du söker, vilka villkor som gäller – samt om hur utbetalning sker – finns på samtliga länsstyrelsers webbplatser.

Ansökningsperioden för det statliga stödpaketet är 9 augusti – 20 september 2022.

Del av större krispaket på 3,1 miljarder

Det riktade krisstödet till djurproduktion och växthusföretagen är en del av ett större stödpaket på knappt 3,1 miljarder kronor som regeringen har beslutat om. Anledningen är att kostnaderna för insatsvaror inom jordbruket har ökat kraftigt den senaste tiden, bland annat på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Läs Palle Borgströms kommentar till det statliga krisstödet till djurproduktion och växthusföretag och LRFs arbete bakom här