Årets nötköttsproducent i Kronoberg 2022

Stort grattis till Daniel och Lotta Johansson som blev utsedda till Årets nötköttsproducenter i Kronoberg 2022!

Utdrag från nomineringen:

- Daniel och Lotta har medvetet och strukturerat förbättrat kalvhälsan och produktionen de senaste åren med stöttning av Caroline Almroth, veterinär på Gård & Djurhälsan, som till exempel vaccination av moderdjuren som ger kalvarna ett bra skydd mot corona, rotavirus samt E.coli, vilket har resulterat i friskare och mer motståndskraftiga kalvar. De har också minskat beläggning i bädden från 55 kor till 45 kor samt planerad kalvning där tidigt födda kalvar kan flytta ut ur stallet för att minska smitto trycket i stallet.

De har även ökat antalet kalvningsboxar som också är bättre lämpade ur ett hygienperspektiv. Ökningen av kalvningsboxar skapar bättre förutsättningar för kalvens så känsliga första tid samt en bättre övervakning av både ko och kalv när det finns stor möjlighet för kalvning i ensambox.

Lotta är väldigt noggrann med rutiner: att de får råmjölk och att kalven är pigg, check av kiss och avföring samt jod av naveln men också att kon har rent juver och vid behov är klippt. Allt för att öka kalvens immunförsvar och minska smitto trycket. Fånga upp diarré tidigt och ge pasta som åtgärd samt flytta ut äldre ko och kalv minskar risk för diarré i besättning.

Noggrannhet i strategin av ströbädd med olika strömedel har också påverkat djuren mycket positivt.

Från att haft ca 10% dödlighet har företaget kunna uppvisa en tydlig förbättring till att vissa år ha 100% levande kalvar i besättningen vilket är ett mycket fint resultat som givetvis påverkar ekonomin i företaget mycket positivt. Förbättringen ger självförtroende och en mental känsla att det går bra som är svår att värdera i pengar.

Företaget har byggt upp en mycket välskött och fin produktion som lämpar sig väl i det brutna småländska landskapet, där vallodling och betande mular gör en oerhörd stor insatts för den biologiska mångfalden. Daniel och Lotta har förstått sin gårds förutsättningar och skapat ett levande lantbruk som kommande generationer kommer ha glädje av.

Om gården:

Gården har dikoproduktion som kärnverksamhet men försäljning av köttlådor, vallproduktion och betesdrift är andra ben som företaget står på. Simmental på moderdjuren men korsar med lättare raser

Kandiderar till Årets Nötköttsföretagare i Sverige

Priset delades ut i samband med hushållningssällskapets sommar träff på Ingelstadsgymnasiet av Christian Horn, LRF regionstyrelse Sydost tillsammans med Sveriges Nötköttsproducenter. ¨

Daniel och Lotta är nu med och tävlar om priset för Årets Nötköttsproducent i Sverige som delas ut senare i höst på Köttriksdagen.