Till sidomenyn
Till sidomenyn

Aktiviteter för dig i LRF Sydost

Till sidomenyn

Kontakta LRF Sydost

E-post sydost@lrf.se

LRF:s växel: 010-184 40 00

Post- och besöksadress
LRF Sydost
Södra vägen 10
385 33 Kalmar

LRF Sydost
Staglabergsgatan 10
352 34 Växjö

Fakturaadress
Lantbrukarnas Ekonomi AB
FE 312
838 73 Frösön
Referens: kst 032 beställarens namn, kbar + 6 siffror
 
Fakturor kan mejlas i pdf format till fakturaLE@lrf.se 
bilagor måste ingå i samma fil som fakturan.

LRF Sydosts regionkontor ingår i LRF Syd, som är ett operativt samarbete mellan LRF:s personal i Sydost, Jönköpings län och Skåne.

Fler kontaktuppgifter till anställda och förtroendevalda hittar du här.