Automatiserad foderanläggning minskar bränsleförbrukningen

Minst en tredjedel av bränsleförbrukningen räknar Loggers Lantbruk i Sjulsmark med att spara in när investeringen i en automatiserad foderanläggning är på plats. De har fått stöd till satsningen från Klimatklivet.

– Hade vi inte fått de här pengarna från Klimatklivet så hade vi aldrig kunnat räkna hem den här, lite dyrare, men som vi ser det, bästa lösningen, berättar Håkan Bergkvist, som driver mjölkgården Loggers Lantbruk tillsammans med sambon Madeleine Forsberg.
Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd som kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. För att få stödet ska man kunna visa hur stor klimatnytta investeringen innebär och man konkurrerar med andra i hela landet. Mest klimatnytta för pengarna premieras.


Madeleine Forsberg, Loggers lantbruk.

Klimatutsläpp kommer att minska
Loggers lantbruk, som strävar efter att effektivisera och få drägliga arbetstider, ser investeringen i en automatiserad foderanläggning som ett led i den utvecklingen. De har innan dess köpt in nya mjölkrobotar. Satsningen kommer att bidra till klimatnytta i och med betydligt lägre bränsleförbrukning.
– Norrmejerier ville att vi skulle göra en genomlysning av vårt klimatavtryck på gården. Det som stack ut här var att nära på hälften av årsförbrukningen av bränsle fanns inne på gården. Jag tror inte det är helt ovanligt, säger Håkan Bergkvist.

Sparar mycket tid och pengar
I dag använder gården två traktorer som körs sammanlagt cirka fyra timmar per dag bara för att förse de 95 mjölkande korna plus ungdjur med foder. Med en automatiserad foderanläggning som är eldriven, räknar de med att bara behöva en hjullastare och ligga på runt en timmes körning om dagen. Ladugården ska byggas ut lite för att få plats med det nya foderköket och fodermixern. De kommer också att spara värme genom att de stora portarna inte behöver öppnas under vintern flertalet gånger per dag och kyla ut hela stallet.
– Vi kommer att spara mycket tid och pengar på det här, och börja närma oss vårt mål att vi ska kunna jobba 7-4. Dessutom blir det bättre för korna som nu får tillgång till samma foder dygnet runt. Det slipper bli trängsel vid foderbordet, som vi har nu när det är fasta tider, och där de yngre korna inte kommer åt lika mycket av det goda, berättar Håkan Bergkvist.

Fick 65 procent av kostnaden
Fodersystemet, Lely Vector, är dessutom integrerat med robotarna vilket ger intressanta data om fodergivor per ko och mjölkavkastning. Loggers lantbruk fick 65 procent av investeringen i stöd inom Klimatklivet, där taket är 70 procent.
– De bedömer ju klimatnyttan som investeringen ger. Många timmar i maskiner som går på fossila bränslen, de tiderna är förbi, det är bara att inse. Vi räknar med att minska vår bränsleförbrukning med minst en tredjedel, säger Håkan Bergkvist. Foderanläggningen är beställd, och väntas anlända till hösten.