Berättade för politikerna vad de kan bidra med

Johan Tisell och Magnus Jönsson är båda engagerade i LRFs kommungrupp i Ulricehamn.

Både Johan och Magnus bedriver nötköttsproduktion och är relativt nystartade. Magnus genomförde ett generationsskifte för tre år sedan på sin gård och Johan gick från hobby till fullskalig produktion förra året, då han köpte till en gård. I kommungruppen har de varit engagerade i ett år och båda två brinner för att driva på för att de gröna näringarna ska få ta mer plats i kommunen. En fråga som de engagerat sig i är frågan kring skolmaten.  

- Vi tycker att vegotrenden har fått för stort utrymme och vi måste kunna berätta vad vi kan bidra med kopplat till förutsättningarna här i Ulricehamn, säger Magnus. 

Kommungruppen tog kontakt med politikerna för att lyfta frågan om skolmaten i våras.  

- Vi tog med dem ut i myllan och visade dem marker som var fint betat men vi visade också de marker som inte var betade de senaste 10-15 åren. Det var en ögonöppnare för politikerna, säger Johan.  

Magnus och Johan tycker båda två att skolmaten är en fråga som borde engagera de flesta.  

- Vi vet att mat har betydelse vid inlärning och för att barnen ska orka. Vissa familjer har det också tufft ekonomiskt och då är det viktigt att de åtminstone kan få ett bra mål mat per dag. Vi behöver också tänka på vad vi kan odla här, vi har förutsättningar här i Ulricehamn att ta fram bra mjölk och köttprodukter, medans det är svårare med bönor och linser, säger Magnus.  

I kommungruppsarbetet har man valt att lyfta helheten och visa att allt hänger ihop.  

- Vi vill skapa en relation med politikerna och visa vad vi kan bidra med, såsom hälsosam och näringsriktig kost till skolbarnen, men också att våra djur bidrar till biologisk mångfald men också arbetstillfällen och företagande på landsbygden. Vi tycker också att det borde vara en självklarhet att välja lokalproducerat i så stor utsträckning som möjligt då det också handlar om att kunna förse kommuninvånarna med mat i händelse av kris och då är det bra om det finns någon produktion i kommunen, säger Johan.  

Något som oroar både Johan och Magnus är de nordiska kostrekommendationerna som nu ses över.  

- Vi vet att de nordiska näringsrekommendationerna har en påverkan på kommunen och vad de köper in, för oss är det därför väldigt viktigt att vi berättar vad vi kan bidra med och vad som fungerar att odla här utifrån de förutsättningar som finns i Ulricehamns kommun. Tillsammans blir vi starkare och därför behöver vi alla påverka våra kommuner och berätta om vår verksamhet.  

Kommungruppen har inte stannat vid bara ett möte utan de har fortsatt sitt påverkansarbete.  

- I dagarna har vi träffat kommunen för att fortsätta föra en dialog med dem, det är på det sättet vi skapar relationer med dem, och de är ju människor precis som oss som behöver äta god och näringsriktig mat, säger Johan.  

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Väst, clara.hyltback@lrf.se