Bioekonomiutredningens första delbetänkande

Biogas

Idag har Bioekonomiutredningen presenterat sitt första delbetänkande för öka inhemsk produktion av biodrivmedel.

Utredningen föreslår att ett kompletterande, flexibelt och långsiktigt styrmedel införs i form av en intäktsgaranti för inhemsk tillkommande produktion av flytande biodrivmedel och mellanprodukter.

Det riktas mot inhemsk produktion av flytande biodrivmedel och mellanprodukter genom nya tekniklösningar och råvaror som idag inte, eller i begränsad omfattning, används för att framställa sådana produkter. 

Utredningen har som målsättning ny tillkommande biodrivmedelsproduktion är 20 TWh/år till 2030.  

LRF välkomnar förslaget. En utökad satsning på biodrivmedelsproduktion är nödvändig klara klimatmålen och för att : 

  • öka försörjningstryggheten av biodrivmedel och råvaror som i hög grad importeras,
  • en ökad tillväxt och sysselsättning i Sverige genom innovation, ökad konkurrenskraft, jobbskapande och tillkomst av nya affärsmodeller, och
  • en ökad global tillgång förnybara biodrivmedel och mellanprodukter som globalt bidrar till minskade utsläpp av koldioxid. 

Biodrivmedel är en mycket viktig pusselbit för att minska de fossila utsläppen från transportsektorn. Sverige har en unik möjlighet att producera mer biodrivmedel och mellanprodukter.  

- Svenskt skogs- och jordbruk ger oss grundläggande förutsättningarna med stor mängd biomassa och vi har en grön industri med hög innovationsgrad som kan förädla  biodrivmedel och mellanprodukter, säger Pernilla Winnhed, chef för näringspolitik och företagande, LRF.  

Bioekonomiutredningen överlämnar delbetänkande om ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi - Regeringen.se