Biogasen är en affärsmöjlighet

När Simon och Magdalena Sundell köpte gården i Haxäng utanför Östersund 2018 fanns redan en biogasanläggning på gården. Sedan 2013 har den försett gården med värme, el och rötat gödsel.

– Vi är självförsörjande på värme och har i år producerat 60 000 kilowattimmar el, vilket är ungefär en tredjedel av vad gården förbrukar, berättar Simon Sundell.

Deras 120 mjölkkor och 130 ungdjur förser anläggningen med 15-16 kubik gödsel per dygn.
– Gödseln värms upp i rötkammaren och då bildas metangas som vi eldar upp i en panna för att få till värme, vilket är en stor vinst ur klimatsynpunkt. För att få el, driver vi en vanlig bilmotor som har en generator, med metangas. Värmen från motorn går via en värmeväxlare tillbaka till värmesystemet, säegr Simon Sundell.

I nuläget går en tredjedel av värmen åt till rötprocessen, men Sundells räknar på en ombyggnation som ska minska rötkammarens värmebehov till 15 procent av den producerade energin. Biogasanläggningen på Haxäng Mjölkgård körs idag på cirka 70 procent av maxkapacitet, så långt räcker det egna gödslet. Tanken på att röta gödsel åt grannarna är inte främmande, men det stora avståndet mellan gårdarna skulle kräva en hel del logistik. 
– Just nu ritar vi på en ny ladugård med plats för 160 mjölkkor, så på sikt får vi mer egen gödsel, säger Simon Sundell.

Han har jobbat på gården sedan 2005 och menar att biogödslets positiva effekt på växtodlingen är stor. Gödslet är blötare och partiklarna mindre, det blir lättare att pumpa och sprida och grödorna tar upp kvävet bättre.
– Många ekologiska gårdar i Storsjöbyggden producerar 3,5-4 ton spannmål per hektar, vi har varit uppe i 6 ton per hektar och det kan vi tacka vårt eget biogödsel för, säger han.

Korta fakta om biogas:

  • 2021 fanns totalt 281 biogasanläggningar varav 52 gårdsanläggningar i Sverige.
  • 2009-2021 sexdubblades mängden gödsel som rötas till biogas och biogödsel.
  • När gödsel rötas förbränns metanet vilket minskar utsläppen av metangas till atmosfären.
  • Rötresten går tillbaka till jordbruket som näringsrikt biogödsel, och kan ersätta användning av exempelvis mineralgödsel.
  • Nytt för i år är att också anläggningar som gör biogas för elproduktion kan få stöd från Klimatklivet.

    Källa: www.energigas.se