Bondebesök i Vännäs skolor med den lokala maten i fokus

Under hållbarhetsveckan den 19-25 september, besökte LRFs kommungrupp i Vännäs ett 30-tal klasser på kommunens skolor. Syftet var att mellan- och högstadieelever skulle få lära sig mer om lokal matproduktion och nyttan av att äta närproducerat.

SEE hållbarhetsvecka som arrangeras under vecka 38 i både Norrbottens och Västerbottens län varje år har som syfte att lyfta och stärka aktörer som bidrar till en hållbar utveckling. Det var precis vad lantbrukarna i LRFs kommungrupp Vännäs tog sig an då de besökte Vegaskolan, Hammarskolan, Vännäsby skola och Hällforsskolan i kommunen under hållbarhetsveckan.

Nedlagda jordbruk är en trend som måste brytas
– Vi ville prata med eleverna om var maten kommer ifrån, och varför den lokala maten är mest hållbar och så viktig. Vi pratade även om bonden som yrke. Vännäs var tidigare en väldigt stark lantbrukskommun. Men på senare år har flertalet lantbrukare tvingats lägga ned verksamheten då ingen vill ta över, en trend som måste brytas, berättar Britta Wonkavaara, som är både lärare och aktiv i LRFs kommungrupp Vännäs.

Simon Holmlund, LRF Västerbottens regionstyrelse och Stellan Strand från LRFs kommungrupp Vännäs föreläser om lokal mat för åk 5.

Eleverna fick se film och delta i tävlingar, där de fick lära sig mer om matens ursprung. Man lyfte LRFs egna läromedel från Bonden i skolan och mellanstadieeleverna fick även en flyer med ”8 skäl till varför man ska välja lokal mat”.

– Eleverna tog med sig flyern hem för att prata självförsörjning med sina föräldrar. Jag tror det här ämnet känns extra angeläget för våra unga idag. Att det är viktigt att vi ökar vår självförsörjning med tanke på omvärldens situation, med både krig och ökade kostnader, förklarar Britta.

– Både lärare och elever var väldigt positiva till vårt besök. Det var många elever som inte hade tänkt på vad de skulle göra om det inte fanns någon mat att köpa i butik även om många av eleverna hade föräldrar som jagade och själva odlade för eget hushåll, tillägger Tomas Ågren, LRFs kommungrupp Vännäs som också besökte skolorna.

Lokal glass från glassbonden serverades till alla elever som deltog i tävlingarna.

Alla elever som deltog i tävlingarna belönades med lokal glass från Glassbonden som ett fint exempel på hur man kan vidareförädla råvaror.

– Syftet med tävlingarna var att få i gång tänket kring var maten kommer ifrån. Eleverna fick förhållandevis bra resultat i tävlingarna. Även om en del fick ta sig en och annan funderare, berättar Tomas Ågren.

Elev i åk 5 som deltog i tävlingsaktivitet.

Lokal mat ska serveras inom alla kommunens verksamheter
Som picken över i:et serverades det skollunch tillagad på lokala råvaror, dagarna till ära.
– Både för barnens och de gröna näringarnas skull så är det viktigt att skolor nyttjar de lokala råvaror som vi har i vår omnejd. Detta borde vara en självklarhet inom alla kommunens verksamheter, även vård och omsorg, säger Britta och fortsätter.
– Som Arne Lindström, före detta ordförande i regionstyrelsen LRF Västerbotten en gång sade "Det är alltid någon landsbygd någonstans som ska producera vår mat, så varför inte vår egen?", citerar Britta och avslutar.

Tomas Ågren, LRFs kommungrupp Vännäs.

Det glada gänget bönder som var ute i skolorna under veckan utöver Britta Wonkavaara och Tomas Ågren var Stellan Strand, Frida Lundberg, Lars Martinsson och Hanna Lundberg samt Simon Holmlund från LRF Västerbottens regionstyrelse. Aktiviteten var ett samarbete mellan LRFs kommungrupp i Vännäs, kostchefen och skolorna.