Borlänge kommun vinner Ekologiska Lantbrukarnas Svekomatspris

Ett långsiktigt samarbete mellan Borlänge kommun och LRF har gett resultat. I maj fick kommunen utmärkelsen Ekologiska Lantbrukarnas pris Svekomatspriset, vilket innebär att man har ökat sin andel svenska och ekologiska råvaror i de kommunala köken.

Ekomatsligan 2022 genomfördes den 16 maj i Stockholm och totalt 33 kommuner och regioner fanns representerade för att ta emot pris av landsbygdsministerns statssekreterare Oskar Magnusson och H:K:H prins Carl Philip för sina ekologiska inköp under 2021.

Storslam för Borlänge

Borlänge kommun knep en fjärdeplats i Ekomatsligan och vann inte bara Ekologiska Lantbrukarnas pris Svekomatspriset med hela 48 procent svekologiska inköp, de stod också högst upp på prispallen tillsammans med Gävle kommun för Årets raket, då man ökat sin andel ekologiska inköp med 9 procentenheter sedan 2020.

Ett gediget arbete och klimatstrategi

Utmärkelsen är resultatet av ett långsiktigt arbete med kommunens klimatstrategi för att införa mer ekologisk mat i de kommunala köken, något som Mats Mårtensson på Borlänge LRFs kommungrupp är väldigt positiv till.

– Det är väldigt glädjande att kommunen nu även tagit till sig tankarna kring närproducerat. De har länge haft en stor andel ekologisk mat i sin verksamhet och även fått pris för det. Att de nu tar det steget längre och ökar andelen närproducerat är väldigt positivt, berättar Mats Mårtensson och fortsätter: 

Mats Mårtensson, ordförande i LRFs kommungrupp i Borlänge.

– Det är idag viktigare än någonsin att ha en större självförsörjningsgrad i landet och det är något vi på LRF arbetar dagligen med, tillsammans med kommunen

Ett resultat av ett aktivt arbete

Linda Stenbäck, kostplanerare på Borlänge kommun menar att priset även är ett resultat av ett aktivt arbete kring upphandlingarna samt att man möjliggjort för de mindre producenterna att delta i de offentliga upphandlingarna.

– Att det tagits ett beslut kring ekomålen politiskt har gett oss en tydlig väg och möjligheten att nå så här långt. Vi köper svenskt i första hand och letar efter de produkter vi vill ha, säger Linda Stenbäck, och säger vidare:

– Enligt LOU får vi inte ställa krav på närproducerat, men istället säger vi nu att ska kunna besöka gårdarna vi handlar från och att de inte får ligga längre bort än en timmes resväg från Borlänge. I avtalstexten står det även numer att vissa varor kan komma att köpas från närområdet, till exempel inom grönsaksupphandlingen där vi under nästa år kommer köpa grönsakslådor i säsong till några av våra kök.

Lokala producenter har bjudits in

Kommunen har i samarbete med LRF kommit i kontakt med flera grönsaksproducenter i Borlänge som skulle kunna leverera dessa grönsakslådor eller kassar.

– Vi har även haft ett möte där LRF tillsammans med oss bjudit in lokala producenter samt grossister i närområdet för att knyta kontakter för leverans till kommunen.

Detta är något som Linda Stenbäck hoppas ska gynna de svenska bönderna och få fler att vilja producera ekologiskt så att kommunen kan knyta fler mindre svenska producenter till sig.

Kött från Borlänge kommuns egna kor

En annan viktig del i arbetet mot mer Svekologiskt har varit inköpen av kött, där en betydande del kommer från Borlänge kommuns egna kor som föds upp ekologiskt. Men även andra satsningar ligger i fokus. Linda Stenbäck berättar:

– Vi jobbar också med att öka våra växtbaserade produkter och där märker vi att det kommer fler produkter som både är svenska och ekologiska. Det har varit svårt att hitta den kategorin tidigare, det mesta är sojabaserat från en annan del av världen.

Medvetenheten högre

Linda menar även att arbetet skapat en medvetenhet bland medarbetarna vilket hon tror är en framgångsfaktor.

– Vi har mycket mer medvetna medarbetare nu. Det är de som gör det här tillsammans med oss. Våra politiker ger oss möjligheten att sikta högt och våra medarbetare visar att målen går att nå när man samarbetar, avslutar Linda Stenbäck.

Fakta om maten inom Borlänge kommun

  • Varje dag serveras ca 11 000 portioner mat på kommunens skolor och äldreboenden.
  • 67 procent av maten är redan idag ekologisk i Borlänge kommun, detta ska jämföras med det nationella målet som är 60 procent 2030.
  • Borlänge kommun har som mål att nå 75 procent ekologiskt 2022.
  • Borlänge kommuns mål för närproducerade livsmedel är 30 procent innan 2030.
  • Målet för svenskproducerade livsmedel är 80 procent till 2030.