Christina och Ulf fick guldmedalj för mjölk av bästa kvalitet

Den 4 april fick 56 mjölkgårdar från hela Sverige ta emot LRF Mjölks guldmedalj. De tilldelades medaljerna för att de i minst 23 år levererat mjölk av bästa kvalitet. I Södermanlands län var det Christina och Ulf Winblad, Eskilstuna, som fick ta emot den fina medaljen av Kung Carl XVI Gustaf.

guldmedaljerChristina och Ulf har drivit sin gård i Södermanland sedan den 1 januari 1990. Då hade de 50 uppbundna kor i en ladugård. Under det första året byggde de om till foderliggbås och mjölkgrop i en dubbel femma. Samtidigt utökade de till 60 kor. Därefter byggde de en kall lösdrift så de kunde ha sinkor på annat håll och då kunde de utöka till cirka 75 årskor. 2005 brann den ladugården ner och de byggde då den ladugård som de håller till i i dag.

- Den byggde vi för 225 kor. Sen har vi utökat antalet kor i ett par omgångar i och med arrenden som har kommit till då vi kunnat ha en del ungdjur på annat håll, säger Ulf.

I dag har de ungefär 320 årskor och totalt runt 650 djur på gården. De brukar ungefär 430 hektar plus 150 hektar betesmark och 135 hektar skog.

Hur känns det att få ta emot den här medaljen?

- Det är alltid kul med uppskattning och det här är ett kvitto på något vi gjort under lång tid. Utmärkelsen i sig har inte varit någon morot eller mål med företagandet, med det den står för – att skapa något som är av högsta kvalitet – är det, säger Ulf Winblad.

- För att få den här medaljen har vi skapat en produkt som är livsmedelssäker och jag tycker att det är jätteviktigt att vi har de rutinerna vi har. Det är av högsta prioritet, tillägger Christina.

Det var Ulf och Christina som fick ta emot medaljen, men de betonar att alla med koppling till verksamheten är delaktiga i framgången. De har cirka tio medarbetare.

- Vi är såklart de som håller ihop allt, men den här utmärkelsen är ett lagjobb i allra högsta grad. Så medaljen är inte bara till oss. Den är till alla i kedjan från odlingen till att mjölken är levererad. Till allt i från de som mjölkar och sköter korna, som ser till att vi får ett bra foder på foderbordet och att mjölken är levererad, säger Ulf.

Vad har ni för planer för verksamheten framåt?

- Det är full fart framåt! Målet är väl egentligen att kunna bygga så att vi kan ta hem de djur vi har på arrendestället och samla produktionen på huvudgården här. Då blir det väl automatiskt en liten ökning av djurantalet också. Under de här åren som gått har vi utökat arealen också, så nu börjar vi ha underlag för att kanske kunna ha lite fler djur också. Det känns väl som att vi kanske inom ett femårsperspektiv i alla fall ska kunna ha ett nytt stall för mjölkkor och att vi i det stallet vi är i nu ska kunna härbergera alla ungdjur, säger han.

Årets guldmedaljgårdar har mellan 15 och 320 kor och ligger i dessa län: Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna, Södermanland, Uppsala, Östergötland, Västra Götaland, Gotland, Kalmar, Jönköping, Kronoberg, Halland och Skåne.