Dagar för kloka beslut

LRFs förbundsordförande Palle Borgström inledningstalar på LRFs riksförbundsstämma 2023
Bra mat kommer aldrig att vara billig, konstaterade Palle Borgström. Men vi måste också förbättra vår beredskap, producera mer, bli mindre beroende av import, även av insatsvaror.

Efter en introduktion till toner från ”Intåg i sommarhagen”, inledde Palle Borgström sitt stämmotal med att det är svårt att tänka sig bättre ingång till en riksförbundsstämma.

Han påminde om hur viktigt det är att ta vara på de små stunderna i vardagen, särskilt när man har många frågor på agendan. Och att spara stunderna för att ta fram vid ett senare tillfälle. Det är de stunderna som gör att man orkar i sitt uppdrag, till exempel kan man använda dem när EU-domstolen fattar ett idiotiskt beslut om biogas, sa Palle Borgström.

Men idag är det stämma och tid för möjligheter även om marknadsläget är turbulent. Mycket i media handlar om att sänkta livsmedelspriser ska rädda situationen. LRF förhandlar inte priser men satsar på kommunikation och att berätta vilka effekterna blir om konsumenterna väljer lågpris, hur det påverkar alla de värden vi byggt upp. Med fokus på lågpris är risken stor att vi förlorar möjligheter att investera i ännu bättre klimatlösningar så att vi kan bygga ett mer hållbart samhälle.

Bra mat kommer aldrig att vara billig, konstaterade Palle Borgström. Men vi måste också förbättra vår beredskap, producera mer, bli mindre beroende av import, även av insatsvaror.

Han tog också upp arbetet från en motion till riksförbundsstämman 2017 fram till riksdagsbeslutet i mars 2022 om frivillighet när det gäller avsättningar av skog, en enorm framgång i ett långsiktigt arbete. När värden som skapas plötsligt tas ifrån skogsägaren i form av inskränkningar av äganderätten handlar det inte bara om den ekonomiska dimensionen, utan också om förutsättningar för att leva i bygden.

Riksförbundsstämman är examensdag för det demokratiska arbetet. En lång kedja som börjar hemma vid köksbordet hos en medlem, och som sedan går vidare genom organisationen till de stämmodagarna när LRF ska fatta kloka beslut.

Tillsammans skapar LRF här en av de grundstenar som bygger vårt förtroende i resten av samhället, även i Bryssel. Vi står inte still, vi är konstruktiva och tar beslut som gynnar både den enskilde och samhället i stort, sade Palle Borgström och förklarade 2023 års riksförbundsstämma för öppnad.

Hela talet kan ses och höras i efterhand här