Debatt om bristande samråd i riksdagen

debatt riksdagen

Mikael Larsson (C) ställde statsrådet Andreas Karlsson (Kd) till svars i en interpellationsdebatt i riksdagen förra veckan.

I debatten lyfte han Riksväg 41 som exempel. LRFs kommungrupp i Mark har tillsammans med de berörda markägarna varit aktiva i samrådet, men inte fått gehör för sina synpunkter. Mikael menade att detta problem inte är unikt för Riksväg 41 utan att han har stött på bristande samråd på flera håll i Sverige. Statsrådet svarade att han har tilltro till att samråden fungerar. 

Debatten hittar du här: Ombyggnad av riksväg 41 Interpellationsdebatt 24 januari 2023 - Riksdagen