Delaktighet i förändringsprocess kring framtidens folkrörelse

Solnedgång Gotland

LRFs förtroendemannaorganisation på Gotland skiljer sig jämfört med fastlandet. När framtidens folkrörelse ska bli verklighet är det viktigt att man inte tappar den demokratiska ordningen på Gotland, säger Ninni Kolmodin, ledamot i regionstyrelsen.

Gotland är en region med en enda kommun. I andra LRF-regioner möter kommungrupperna politikerna, men här är det regionstyrelsen som gör det. En annan skillnad är att det i stället för kommungrupper finns fyra kommundelsgrupper med representanter från 39 lokalavdelningar. Kommundelsgrupperna utser ledamöter till valberedningen, som i sin tur väljer ledamöter till regionstyrelsen. Kommundelsgrupperna är också en bra kanal för regionstyrelsen att få vetskap om vad som berör medlemmar runtom på ön.  

Delaktiga i workshop

Förtroendevalda och medlemmar blir delaktiga i förändringsprocessen under en workshop den 21 november, då LRF Gotland har sin årliga lokalavdelningskonferens. Resultatet följs upp på folkrörelsekonferensen i december när alla hunnit reflektera.

- Det finns mycket klokskap i våra lokalavdelningar. Vi behöver tillsammans hitta en bra lösning för oss eftersom vi har det här upplägget med kommundelsgrupper, säger Ninni.

Diskussion på årsmöten

15 januari till 15 februari har Gotlands lokalavdelningar årsmöten.

- Jag kommer gärna ut då och diskuterar framtidens folkrörelse, hälsar hon.