Den kooperativa sektorn visar tydlig tillväxt och robusthet i företagen

Anna Karin Hatt
Anna Karin Hatt

Under 2022 fortsatte de kooperativa och ömsesidiga företagen att öka sin omsättning enligt en färsk rapport från Svensk Kooperation. Rapporten visar att den kooperativa sektorn är i god ekonomisk form med en omsättning på över 600 miljarder kronor föregående år.

– Trots ett allt mer ansträngt geopolitiskt och ekonomiskt läge står den kooperativa sektorn stabil och fortsätter för femte året i rad att öka sin årliga omsättning. Förmågan att skapa långsiktig tillväxt trots kristider är något av kooperationens superkraft. De kooperativa och ömsesidiga företagen bidrar utöver de varor och tjänster de producerar också med precis det Sverige behöver just nu - ett robust och motståndskraftigt näringsliv som bidrar med både jobb och tillväxt och stabilitet och trygghet, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

Här kan du läsa mer

Tydlig tillväxt och stark robusthet i de kooperativa företagen 

Vad är Svensk Kooperation?

Svensk Kooperation är en ekonomisk förening som bildades år 2017. Initiativtagare är LRF, KF, HSB, och Fremia. Organisationen samlar producent-, konsument- och bostadskooperationen samt de ömsesidiga företagen.

Svensk Kooperation