Den livsmedelsproduktion vi har i fredstid är i bästa fall den vi har i kristid

Läget inom svenskt lantbruk är allvarligt. Lantbrukare tvingas dra ner eller ställa in sin verksamhet på grund av de skenande kostnaderna på insatsvaror.

LRFs färska beräkningar visar att insatsvarorna för jordbruket under de senaste veckorna har ökat med fyra miljarder på årsbasis. Förra veckan meddelade Sveriges största tomatodlare att slutar producera tomater i vinter på grund av de ökade energipriserna. För de som har djur går det inte att stänga av elen.

För den svenska försörjningstryggheten är läget allvarligt. Vi importerar hälften av maten vi äter. Dessutom kommer merparten av insatsvarorna som krävs för matproduktion från Ryssland, gulfstaterna, Brasilien och Kina. Tillsammans har de ett järngrepp om både tillgången och priset på gödning, diesel, foder och viktiga växtskyddsmedel.

Det snabbt förändrade omvärldsläget ställer därför krav på att våra svenska politiker omedelbart agerar för att säkra den svenska livsmedelsproduktionen och stärka det svenska totalförsvaret. Det skriver vi om på DN debatt ”Läget inom lantbruken är akut – risk för tomma hyllor” - DN.SE där vi också presenterar vår reformagenda Val 2022 - LRF för att säkrar svensk livsmedelsstrategi.