Det är bättre att göra ungefär rätt än exakt fel

älg
Foto: Jenny Gotthold

Krönika: Vad är lagom lång tid att testa ett system kan man fråga sig?

Nuvarande älgförvaltning har nu varit i gång i elva år och styrelsen i LRF Västra Götaland anser att den modellen inte leder till önskade resultat. Istället har vi ett system som är både onödigt administrativt och dyrt. 

Vi ser att nuvarande förvaltning inte når de uppsatta målen att få en bättre kvalitet på älgstammen samt minskade viltskador. Istället utvecklas viltskadorna åt fel håll, kvaliteten på älgstammen sjunker och samsynen mellan jägare och markägare är sämre än någonsin. Dagens system kräver mycket tid av många, kostar massor samtidigt som fällavgifterna höjs och markägarna upplever sämre lokalt inflytande.

Vi tycker att det nu är dags att föreslå ett nytt system. 

Vi föreslår:

  • Licenslag som får lång jakttid
  • Tilldelning av älg görs matematiskt älg/ha
  • Jaktsäsongen avslutas med avlysningsjakt för att säkerställa att avskjutningsambitionerna uppnås
  • Områden som är för små för underlag för ”egen” älg ingår i en pool av jaktlag som får egen tilldelning baserad på samlad areal där man bedriver avlysningsjakt från jaktstart.

Vi tror att vårt förslag kommer spara både administration och pengar och dessutom bättre uppfylla målen om en bättre kvalitet på älgstammen samtidigt som betesskadorna minskar. Därför fattade vi på vårt senaste styrelsemöte beslut om att jobba aktivt för att ett sådant system införs.

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland