Det är inte hållbart att välja bort köttprodukter, Göteborgsvarvet

Debatt: Göteborgsvarvet ska bli ett helvegetariskt evenemang nästa år. Detta för att hållbarhet är en ”viktig del av evenemanget”. Men är det verkligen hållbart att helt välja bort animaliska produkter. Vi tycker inte det. För då bortser man från att djurhållning ger biologisk mångfald, självförsörjningsaspekten och att kött är näringsrik mat, skriver Sofia Karlsson och Martin Gustavsson.

Nyligen gick Göteborgsvarvet ut med att de år 2023 kommer de att vara ett 100 procent vegetariskt evenemang. Hållbarhetsansvarig säger ”Hållbarhet är en viktig del av Göteborgsvarvet och vi strävar hela tiden efter att minska vårt klimatavtryck. Att gå över till 100 procent vegetarisk kost under våra evenemang är för oss ett naturligt steg..”.

Göteborg stad äger ca 3000 hektar jordbruksmark, 10 procent av kommunens landareal är mark som används till både spannmål-, vallodling (mat till djur) och betesmark för lantbruksdjur. På kommunens hemsida kan vi läsa följande ”Jordbruk: Ökad självförsörjning genom odling och djurhållning.”

Klicka på länken nedan för att ta del av hela debattartikeln .

Debatt: Göteborgs-Posten
https://www.gp.se/debatt/det-%C3%A4r-inte-h%C3%A5llbart-att-v%C3%A4lja-bort-k%C3%B6ttprodukter-g%C3%B6teborgsvarvet-1.86873471