Det saknades en bra vädertjänst för lantbrukare

Erik Sundell är lantbrukaren som tyckte att det saknas en bra vädertjänst för lantbrukare, nu är han med och utvecklar en sådan, tanken är att den ska lanseras till nästa års odlingssäsong.

-Vi inom lantbruket sitter på mycket historisk data, men vi skulle behöva arbeta mer proaktivt för att kunna fatta de bästa besluten på våra gårdar, säger Erik Sundell.

Till en början är tanken att det ska vara en vädertjänst med en meteorolog knuten till sig som kan ge användarna de bästa prognoserna så att de kan optimera sin odling.  

- Idag förlitar vi oss på de traditionella väderprognoserna, men det är som att lyfta fingret i luften och hoppas på det bästa. Vi behöver berätta för meteorologerna vad det är som vi behöver. Vi bönder är duktiga på väder, men vi behöver bli än mer precisisa, för att kunna sätta in rätt insatser när det behövs, säger Erik Sundell.

Erik samarbetar med lantbrukare, meteorologer kring vädertjänsten men också med Fredrik och Ann Tidström på Växtab. Tillsammans har de haft ett flertal möten där de gått igenom vad man som lantbrukare behöver.

-Tanken är att det inte bara ska stanna vid en vädertjänst utan vi tänker att vi ska bygga tjänsten bredare än så, med bland annat marknadsanalyser och rådgivning. Det ska vara så hög kvalité så att man som lantbrukare inte kan vara utan tjänsten, säger Erik Sundell.

Tjänsten kommer naturligtvis att kosta pengar.

-Idag finns det en rad väderappar som man kan använda sig av, men de är ofta gratis och inte speciellt precisa, vi behöver något annat inom lantbruket. Om vi sätter in rätt insatser vid rätt tillfälle så kan vi spara pengar, tid och resurser säger Erik Sundell.

Erik har ett stort intresse för lantbruk och han drivs också av att dela med sig av sin kunskap till andra. Därför delar han med sig flera gånger i veckan av vad som händer på den globala marknaden på sitt facebookkonto.

- Det som är bra ena dagen är dåligt imorgon. Lantbruket är i ständig förändring och därför behöver vi som lantbrukare planera mer, och sätta in de rätta insatserna vid rätt tidpunkt. Vi behöver också kunna ta aktiva beslut, och för att kunna ta aktiva beslut behöver vi ha så mycket information som möjligt och det är hela syftet med vår tjänst, säger Erik Sundell.

Han lyfter också konkurrenskraften och vikten av att tänka proaktivt.

- Har man rätt beslutsunderlag ökar möjligheterna att göra rätt och då ökar vår konkurrenskraft, planekonomin inom lantbruket är över, avslutar Erik Sundell.

Clara Hyltbäck