Eldning av trädgårdsavfall – vi reder ut vad som gäller

För några år sedan ändrades definitionen av ”biologiskt avfall” i EUs avfallsdirektiv. Det har inneburit att även så kallat trädgårds- och parkavfall ingår i hur EUs medlemsstater förväntas hantera biologiskt avfall för att uppfylla direktivet. Här förklarar vi vad som gäller för jord- och skogsbruk.

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgängligt för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in nedan för att se innehållet.