Elkostnadsstöd för elintensiva företag (inkl. växthus)

Odling av penéer i växthus

Energimyndigheten har lanserat ett särskilt elkostnadsstöd för elintensiva som använt mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022.  Bland annat kan växthusföretag kvalificera sig för detta stöd.

Elkostnadsstödet riktar sig till företag i hela Sverige som hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021. De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober till december 2022.  

De elintensiva företagen ska kunna få både det generella elstödet till företag (som avser elförbrukning oktober 2021-september 2022) och det här riktade stödet till elintensiva företag. Notera dock att företag inom jordbruk och trädgård som mest kan få 2,5 miljoner kronor i stöd. 

Enligt uppgifter till LRF Trädgård har få företag hittills sökt stödet. 
Ansökan är öppen till och med 17 april 2023.

Elkostnadsstöd för elintensiva företag (energimyndigheten.se) 

OBS: På Energimyndigheten anges att avdrag ska göras uppvärmning. Detta gäller ej växthusföretag då uppvärmning är en del av odlingsprocessen.