Falköping tar på sig ledartröjan in i framtiden

För några veckor sedan bjöd Falköpings kommungrupp in medlemmar till en dag där de fick möjlighet att diskutera framtidsfrågor och hur de kan ta tillvara de möjligheter som finns och hur de kan arbeta tillsammans.

- Vi kan inte vänta på politiken, vi måste ta på oss ledartröjan var Wanja Wallemyrs kommungruppsordförande för LRF i Falköpings ord till deltagarna.

Under dagen fick deltagarna lyssna till Bo Ekstrand som är Professor emeritus Livsmedelsvetenskap vid Chalmers. Bo berättade om den forskning som pågår och vad som kommer i framtiden, han lyfte särskilt hur man nu forskar på Brain foods och hur det kan förebygga demens. Bo har mångårig erfarenhet av forskning inom livsmedelsområdet.

Deltagarna fick också lyssna till Maria Hammar från Chalmers Industriteknik hon pratade om Industriell och urban symbios – en modell för samverkan för resursutnyttjande och hållbarhet.


Maria Hammar, Chalmers Industriteknik. Foto: Clara Hyltbäck.

Chalmers Industritekniks uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och nyttiggöra forskning.

Maria beskrev varför vi behöver tänka mer kring en cirkulär ekonomi i stället för en linjär och att man här kan knyta ihop olika verksamheter. En del av avfallet skulle kunna bli ett annat företags resurs och på så sätt få en mer cirkulär ekonomi.

Maria lyfte samarbetet mellan Orkla, Rena hav och Klevs gård som ett exempel där man tänkt cirkulärt och vad man kan göra på den specifika platsen.

Efter föreläsningarna fick deltagarna fundera på vilka motiv som finns för att jobba med symbios, här var alla överens om att det krävs lönsamhet, men också att våga ta hjälp av varandra. De fick också fundera på vilka andra aktörer som behöver vara med i processen, här lyftes kommunens näringslivschef fram som en viktig part men också den förädlingsindustrin som finns.

Denna dag var en uppstart av tankar och idéer och Kommungruppen med Wanja i spetsen planerar en uppföljningsdag här i vår, där man kommer titta mer på specifika idéer och vad man skulle kunna göra i Falköping.

Clara Hyltbäck