Färjetrafiken avgörande för livsmedelsberedskapen

Andreas Nypelius

Vart tionde år upphandlas färjetrafiken till och från Gotland. Diskussionerna kring upphandlingarna berör inte minst livsmedelsproducenterna på ön och skapar en oro kring om färjetrafiken kommer att passa in med Sveriges övriga transport- och logistiksystem, säger Andreas Nypelius, LRF ordförande på Gotland.

Gotländska livsmedelsproducenters landsväg är bara öppen på de tider som färjetrafiken går - två till tre gånger om dagen. Färjan väntar inte, vilket innebär att logistiken måste fungera för att det ska gå att frakta färskvaror från Gotland.    

- Frakt och logistik är vi duktiga på här på Gotland. Det är något som utmanar oss dagligen, men vi måste erbjudas möjlighet att ingå i Sveriges logistik även i framtida upphandlingar för Gotlandstrafiken, säger Andreas.

"Små justeringar riskerar stora följder" 

Något som skulle försämra för livsmedelsproducenterna på ön är om det blir långsammare trafik, färre avgångar eller högre priser på färjetrafiken. Andreas ifrågasätter så täta upphandlingar för färjetrafiken.

- ­Små justeringar i systemet som finns i dag riskerar att få stora följder. Oron kommer tillbaka var tionde år. Det är aldrig någon som diskuterar när man byggt en motorväg på fastlandet om man efter tio år ska sänka hastigheten eller stänga av ett körfält och efter ytterligare tio år ta upp frågan igen.

- Ska man investera 10-30 miljoner i något i sin produktion som har en avskrivningstid på 20-30 år så är det väldigt oroande när man inte vet hur trafiksystemet ser ut om tio år.

Handlar om Sveriges livsmedelsberedskap

Det här är heller inte ett bekymmer enbart för livsmedelsproducenterna på Gotland betonar han. Det handlar om Sveriges livsmedelsberedskap. Fyra till fem procent av Sveriges primärproduktion sker på Gotland. Av livsmedelsproduktionen på Gotland exporteras 80 procent av det från ön. När det gäller morötter, som Sverige är självförsörjande på, står Gotland för 30 procent av produktionen. När det gäller palsternackor nära 50 procent.

- Försvinner det så märks det ju väldigt tydligt, säger Andreas.

Här kan du se en film där livsmedelsproducenter berättar hur viktigt det är att ha en fungerande färjetrafik för att leverera färska livsmedel från Gotland.