Fler företag kan ha rätt till ersättning i svinpestdrabbade områden

Vildsvin

Fler direkt drabbade företag kan ha rätt till ersättning i svinpestdrabbade områden, inte bara djurägare och växtodlare. Det kan även gälla andra typer av näringsidkare har Jordbruksverket nu beslutat.

Sedan utbrottet av afrikansk svinpest i Fagerstaområdet har LRF drivit frågan utbetalning av ersättning till alla direkt drabbade företag. Vi välkomnar beskedet från Jordbruksverket att fler företag kan vara berättigade till ersättning.  

LRF förväntar sig att ansökningarna behandlas skyndsamt och det finns en generös tolkning till de ansökningar som kommer in, något vi påtalat i våra samtal med Jordbruksverket. 

LRF uppmanar alla som anser sig drabbade att skicka in en ansökan till Jordbruksverket för prövning. Det gäller även om den som är osäker på om alla kriterier är uppfyllda. Det är viktigt att Jordbruksverket kan göra en samlad bedömning. Här hittar du information om ansökningsförfarandet:

Ersättning till andra företag och verksamheter - Jordbruksverket.se

Det finns fortfarande frågetecken som behöver redas ut men LRF har en god dialog med Jordbruksverket kring dessa utstående frågor och hoppas på snar återkoppling. Vi återkommer med information angående detta här på lrf.se. Om ni har funderingar på vad som gäller kring ersättningar kontakta Jordbruksverket.

Här finns blanketten för primärproducenter:

Ansökan - ersättning enligt epizootilagen - Jordbruksverket