Första mötet med landshövding Sten Tolgfors

Martin o Sofia
Regionordförande Sofia Karlsson och vice ordförande Martin Gustavsson. Fotograf: Robert Larsson.

LRF Västra Götaland har nyligen träffat landshövding Sten Tolgfors som uttryckte ett stort intresse för regional utveckling. För fjärde gången överlämnade LRF en lista med punkter där vi vill se ett utvecklingsarbete inom Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Presidiet för LRF Västra Götaland och några sakkunniga från LRF Väst brukar två gånger om året ha möte med ledningen för Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Senaste mötet ägde rum hos länsstyrelsens residens i Göteborg torsdag den 23 februari. 

För första gången fick LRF Västra Götaland träffa Sten Tolgfors i rollen som landshövding för Västra Götalands län. Sten Tolgfors har tidigare varit statsråd och riksdagsledamot. Vår nye landshövding uttryckte ett stort intresse för regional utveckling och vi kan förvänta oss att få höra mer om detta när han talar vid regionstämman i Vara den 15 mars. 

LRF överlämnade en lista med områden där vi vill se ett utvecklingsarbete inom Länsstyrelsen i Västra Götaland. Punkterna på listan består av sådant som länsstyrelsen själv kan råda över och med god myndighetsutövning underlätta för de gröna näringarna. Listan har tagits fram och uppdaterats utifrån medlemmarnas behov sedan år 2016, den senaste versionen är den fjärde i ordningen. 

Punktlistan finns att läsa här >> 

Därefter diskuterades olika frågor. Förutom landshövdingen deltog länsöverdirektör Lisbeth Schultze och cheferna för Landsbygdsavdelningen, Naturavdelningen, Vattenavdelningen och Miljöskyddsavdelningen. 

Avslutningsvis avnjöts en lunch där länsstyrelsen bland annat bjöd på svenskt kött. 

Martin Gustavsson
Vice ordförande LRF Västra Götaland, martin.gustavsson@lrf.se