Fortsatt oklart i EU kring växtskyddsmedel

Ett nytt försök att uppnå enighet om fortsatt godkännande för glyfosat skedde i den så kallade överprövningskommittén den 15 november. Inte heller denna gång lyckades det.

Glyfosat är världens och Sveriges vanligaste substans i växtskyddsmedel och används för att bekämpa ogräs. Ämnet är godkänt inom EU fram till den 15 december 2022. Ett nytt godkännande från EU måste fattas efter att en utvärdering av ämnet gjorts. Utvärderingen är ännu inte klar och därför behövs en förlängning av godkännandet till den är klar.

När frågan om förlängning var uppe i den kommitté i EU som beslutar i frågan i oktober blev det inget beslut om förlängt godkännande. Ett nytt försök att förlänga godkännandet skedde den 15 november i den så kallade överprövningskommittén. Inte heller denna gång kunde länderna enas om en förlängning eftersom stora länder som Tyskland och Frankrike avstod från att rösta.

– Att man inte heller denna gång nådde enighet kring ett förlängt godkännande visar hur svårt det kan bli att komma framåt i den här frågan. Vi följer frågan noga och hoppas att man hittar en lösning på det förlängda godkännandet tills den nya utvärderingen av glyfosat är klar, säger Agneta Sundgren som expert på växtskydd hos LRF.

Från den grupp av företag som söker godkännande för glyfosat menar man att det aldrig tidigare hänt att ett ämne inte fått sitt godkännande förlängt till utvärderingen är färdig och att man litar på att så kommer att ske även denna gång.

LRF anser också att det är bra att man utvärderar och den första utvärderingen som gjordes 2021 visade inte på några oacceptabla risker med glyfosat. Däremot blir det stora konsekvenser för svensk lantbruk om man inte kommer överens om en förlängning.

Här får du all information om vad som händer under 2022, information om Jordbruksverkets konsekvensbeskrivning och kommentarer från LRFs växtskyddsexperter.