Framtidzmat-en konferens om mat, jobb och minskad sårbarhet

I höst arrangeras en konferens om Jämtland Härjedalen som ledande matregion. I syfte att skapa fler jobb, minskad sårbarhet och goda matupplevelser.

Ett av målen i den regionala mat- och livsmedelsstrategin är att vi ska öka produktionen av livsmedel i Jämtland/Härjedalen. Med rådande världsläge är det en mycket tuff utmaning, men på längre sikt är möjligheterna för länet stora. Tillsammans tar vi avstamp i nuläget och blickar framåt.

Den 30 september kommer en konferens om Jämtland Härjedalen som ledande matregion att arrangeras. Med syfte att skapa fler jobb, minska livsmedelsproduktionens sårbarhet och skapa goda matupplevelser. 

Välkommen till höstens stora matkonferens!
30 september kl. 9-15. Torsta, Ösavägen 20. Du kan välja att delta fysiskt eller digitalt.

Det blir ett fullspäckat schema. Avstamp med Annsofi Collin, LRF och Anna Olofsson Frestadius, Torsta AB. Landshövdingen och regionrådet reflekterar. Sprillo kommer att omvärldsspana.

Anmäl dig senast 20 september!

Anmäl dig fysiskt här.
Anmäl dig digitalt här.

Projektet ”Från stratgei till handling- regional mat- och livsmedelsstrategi i samverkan” ägs av LRF och samarbetspartners är Torsta AB samt Hushållningssällskapet i Jämtlands län med stöd av partnerksapet för den regionala mat- och livsmedelsstratgein. 

Projektledare Annichen Kringstad,
annichen.kringstad@lrf.se,  070-655 15 57 
Projektmedarbetare Julia Pearson,
 julia.pearson@hushallningssallskapet.se,  070-525 11 38 
Projektmedarbetare Marie Sjölin, 
marie.sjolin@torsta.se,  070-217 58 84