Från ord till handling, skogsprogrammet ska märkas på gårdsnivå!

Skogsprogrammet Västra Götaland ska gå från ord till handling och ge verklig nytta på gårdsnivå. Det ska de tio organisationerna som nu samarbetar med Skogsprogrammet se till.

– Det är nu arbetet verkligen påbörjas, för att få skogsprogrammet i Västra Götaland att hända och på så sätt främja hållbart skogsbruk, ge möjlighet till nya innovationer, ett lönsamt företagande och arbeta för en ökad jämställdhet i skogssektorn. Inom LRF är vi väldigt tydliga med att det ska märkas på gårdsnivå att skogen är viktig och att det ska vara lönsamt att sköta sin skog, säger Martin Gustavsson som är ansvarig för skogsfrågorna i LRF Västra Götalands regionstyrelse.  

LRF Västra Götaland är ett skogslän, här finns cirka 1,3 miljoner hektar produktiv skogsmark, drygt 50 procent av länets totala yta. Det motsvarar en yta större än exempelvis hela Skåne eller Östergötlands län, vilket gör Västra Götaland till ett av de svenska län med störst areal produktiv skogsmark.

– Inom skogsprogrammet finns det flera delar där vi är helt överens, bland annat vill vi alla få ner viltskadorna som är för höga i vårt län, säger Martin Gustavsson.

Träbyggande och innovation är andra delar som finns i skogsprogrammet och här ser Martin att det är strategiskt viktigt att arbeta för ökat träbyggande.

– Träbyggandet ute i våra kommuner är oerhört viktigt och vi ser att fler och fler hakar på för att öka byggandet i trä. Det ser vi som positivt för det är trots allt det som är grunden, att vi använder vårt sågtimmer på ett klokt sätt. Samtidigt får vi sidoströmmar av råvara som vi kan använda till innovativa och klimatsmarta produkter såsom textil, drivmedel och nya material.

LRF Västra Götaland är hoppfulla inför det vidare arbetet med skogsprogrammet.

– Det är nu det ska bli verkstad, vi har många mål inom skogsprogrammet och med en samsyn kan vi nå långt. Vi kommer att arbeta hårt för att de företagsutvecklande insatserna ska nå skogbruksföretagarna i en ökad grad och vi har också poängterat att det finmaskiga vägnätet och den digitala infrastrukturen i skogen ska främjas, säger Martin Gustavsson.

Jämställdhetsfrågorna är också något som lyfts i skogsprogrammet.

- I Västra Götaland ägs 40 procenten av skog av kvinnor, skog ligger högst i listan över kvinnors företagande och kvinnligt skogsägande ska uppmuntras. Vi ser att det också är mycket viktigt att jobba med jämställdhetsfrågorna ur ett attraktionskraftsperspektiv så att fler tjejer söker sig till de skogliga utbildningarna, avslutar Martin Gustavsson.

Läs mer om Skogsprogrammet Västra Götaland >>

Clara Hyltbäck