GNI Q1 2024: Kraftig återhämtning efter ett mycket utmanande 2023

Anna Karin Hatt
Anna Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF

En viss optimism skymtas bland Sveriges lantbrukare. Fyra av fem delindex stiger i konjunkturbarometern Grönt Näringslivsindex från Lantbrukarnas Riksförbund under första kvartalet 2024. Totalindex landar på 99,9 vilket indikerar en neutral syn på den framtida konjunkturen. Det är den högsta nivån sedan slutet av 2021.

- Att många lantbruksföretag nu tycks se en ljusning vid horisonten är oerhört viktigt för näringen i allmänhet och för Sverige i synnerhet. Sverige behöver ett livskraftigt och hållbart jordbruk där företagarna har förutsättningar att investera och öka sin produktion, säger Anna Karin Hatt, vd och koncernchef på Lantbrukarnas Riksförbund.   

2023 var ett mycket tufft år för många jordbruksföretag. Jordbruksverkets preliminära beräkningar pekar på att jordbrukets samlade företagsinkomst halverades 2023, och ovanpå det tillkom många extrakostnader i form av ökande räntor. 2024 startar med en kraftig återhämtning i synen på konjunkturen hos företagen.   

I årets första mätning av Grönt Näringslivsindex stiger totalindex med drygt 10 punkter jämfört med föregående period. Resultatet indikerar ett skifte från en kraftig negativ till en neutral syn på konjunkturen som helhet. Alla delbranscher utom skogen, som går tillbaka något men fortsatt ligger kvar på en hög nivå, är mer positiva till konjunkturen första kvartalet 2024 jämfört med fjärde kvartalet 2023.  

- Företagen behöver nu utrymme att återhämta sig och ekonomisk stabilitet för att kunna göra de investeringar som krävs för att framtidssäkra det svenska lantbruket och öka den svenska livsmedelsproduktionen, säger Anna Karin Hatt. 

Synen på lönsamhet bättre  

Synen på lönsamheten förbättras i alla delbranscher under första kvartalet, från alarmerande låga nivåer i slutet av 2023. Den huvudsakliga faktorn är sjunkande kostnader för insatsvaror. Trots en stark ökning är dock synen på lönsamheten fortsatt negativ och förblir lantbruksföretagens största utmaning. 

- Precis som i resten av näringslivet är en god lönsamhet och ekonomisk stabilitet avgörande för att lantbruksföretagen ska kunna och vilja göra de investeringar som krävs, för att utveckla sina företag och bidra till en växande lantbrukssektor, säger Anna Karin Hatt och fortsätter:

- Stora delar av lantbruket har under 2022 och 2023 gått igenom ett veritabelt stålbad och behöver nu tid för återhämtning. Den uppdaterade Livsmedelsstrategin som regeringen utlovat behöver komma på plats och måste innehålla tydliga och långsiktiga mål om en ökad svensk livsmedelsproduktion, och på allvar bidra till bättre lönsamhet.

Sammanfattningsvis indikerar årets första mätning av Grönt näringslivsindex en viss optimism bland lantbruksföretagen, även om spelplanen för lantbrukets ekonomi i många delar fortfarande är osäker. Ökad lönsamhet är en förutsättning för att företagen ska kunna investera och ta risk och nödvändigt för att bygga uthålliga och robusta lantbruksföretagsföretag som kan producera mer till fler.