Granngårdens butik i Vansbro återuppstår som Bolist tack vare LRFs idoga arbete

Bolist Vansbro

Beskedet om att Granngårdens butik i Vansbro skulle läggas ner var ett hårt slag för bygden. Men genom engagemang och fotarbete, inte minst från LRFs kommungrupp, vändes en nedläggning till något riktigt bra när nu Bolist har tagit över verksamheten.

Strax efter sommaren 2023 kom beskedet att Granngården skulle lägga ner sin butik i Vansbro. Beskedet togs emot med förvåning, besvikelse och ilska då butiken hade varit i media strax innan och i ordalag som visade på en framgångsrik butik.

LRFs kommungrupp driver opinion mot nedläggningen

Ett arbete startade direkt efter beskedet där kontakter togs mellan LRF kommungrupps och Vansbro kommuns näringslivsenhet. Brev skrevs från kommunen och från LRF till svenska och norska ledningen av Granngården. Kontakter och möten skedde med andra aktörer om intresse fanns att ta över befintlig butik. Dessa kontakter såg lovande ut i början, men den korta tiden mellan besked och när butiken skulle vara borta var ett av skälen att man inte lyckades få någon annan aktör på kroken att ta över lokal, inredning och personal.

Parallellt med detta satte LRFs kommungrupp med Simm Annika Eriksson och Gunnel Gustavsson i spetsen igång att driva opinion emot nedläggningen genom att starta en namninsamling i kommunens fyra byar. Inte mindre än 1 200 personer skrev på vilket visar på betydelsen av kommersiell service inom det segment som Granngården hade.

Inget av försöken att påverka Granngården om nedläggning eller att få någon köpare till butiken lyckades, men i stället klev en annan lokal aktör in då de såg att kommunen riskerade att tappa möjligheten att köpa dessa varor lokalt. 

Bolist tar över

Sveden Trä är ett av Vansbro kommuns största lokalt ägda företag och de kunde genom Handelsgruppen och den lokala Bolistbutiken de driver ta in delar av sortimentet som Granngården hade. De anställde även en från den då nedlagda Granngårdsbutiken vilket möjliggjorde kunskapsöverföring och ett känt ansikte när nu befolkningen i kommunen får åka till en annan butik för att få sitt djurfoder med mera.

– Det är jättebra att vi har fått igenom ett bra sortiment som vi kan fortsätta handla på hemmaplan. Hela det försvann för oss, säger Gunnel Gustavsson, vice ordförande i LRFs kommungrupp i Vansbro.

Ett av skälen till att Handelsgruppen/Bolist vågade ta steget att bredda sin verksamhet var det gedigna underlaget med 1200 namnunderskrifter som LRFs kommungrupp jobbat fram under hösten 2023 och som visade att kunderna fanns och som ville handla lokalt.

– Det är svårt att vara en liten kommun på många sätt vilket nedläggningen är ett exempel på, men på plussidan så är vi vana att ta saker i egna händer och samarbeta för utveckling. Det här är ett sådant exempel där vi från kommunen varit med och bidragit men där LRFs kommungrupp gjort ett enormt arbete och där sedan Sveden Trä och Handelsgruppen klivit in då ingen annan ville göra det. En stor eloge till LRFs kommungrupp och Sveden Trä och Handelsgruppen, säger Vansbro kommuns näringslivschef Oskar Lundgren.

LRFs kommungrupp har fortsatt att arbeta tillsammans med Handelsgruppen/Bolist för att marknadsföra den nya satsningen och få folket i kommunen att berätta vilket sortiment de önskar se i butiken.

Bilden är från en förhandsvisning för kommunens LRF-medlemmar inför invigningen av den nya satsningen i butiken.