Håll fast vid 1,5 grader och bryt fossilberoendet

FNs årliga klimatmöte COP 27 har inletts. Mötet, som löper fram till och med den 18 november, väntas fokusera på vad världens länder ska göra för att säkerställa att den globala uppvärmningen begränsas till det mål på 1,5 grader som man kommit överens om vid klimatmötet i Paris 2015.

En annan viktig fråga för mötet är hur världens rika länder ska hjälpa till medfinansieringen till världens fattiga länder så att dessa kan leva upp till åtaganden och anpassa sig till ett varmare klimat.

För världens bönder är det mycket viktigt att hålla fast vid målsättningen om att begränsa temperaturhöjningen till max 1,5 grader, vilket är målet från klimatmötet i Paris 2015. Forskare har inför mötet varnat för att världen är mycket långt ifrån att klara detta mål. Målsättning växer med andra ord i betydelse. Jordbruket världen över står tillsammans men världens fattigaste länder är de som drabbas först och påtagligt av ett varmare klimat. Man befinner sig i frontlinjen för de negativa konsekvenserna av ett varmare klimat.

Prioriteringar för LRF och Sveriges bönder   

 • Vill även framåt kunna leverera en trygg livsmedelsförsörjning. Världens politiker måste kunna hantera både nuvarande kris och klimatet parallellt och åtgärder för att mota klimatförändringen måste gå hand i hand med att garantera en trygg livsmedelsförsörjning.  
 • Ser fossifri konkurrenskraft som vägen mot målet! Den största utmaningen för världen är att få bort beroende till fossil energi. På COP 26 nosade världens länder på att på riktigt ta ordet fossilt i sin mun kopplat till klimatförändringen. Nu måste världen skynda på med befintliga och nya åtgärder för att klara uppsatta mål för att begränsa den globala uppvärmningen. Att fasa ut användningen av fossil energi är givet i perspektivet ”vad som gör skillnad för klimatet”. Fossilfri konkurrenskraft är viktigt också för svenskt jord- och skogsbruk – sett till en trygg försörjning på mat och energi.
 • Vill också se ökad innovation kring klimatanpassning – innovation för att trygga livsmedelsförsörjning såväl under perioder av torka som efter kraftig nederbörd.

Klimatnytta som levereras på svenska gårdar

 • Svenska bönder levererar redan biogasproduktion från gårdar runt om i Sverige, har jobbat länge med vindkraft också på gårdsnivå och har på ett relativt bra sätt levererat också elektrifiering på gårdsnivå, till exempel robotar på gårdarna, inte minst i djurstallar. Här är det viktigt med incitament och stimulans för att få fart på fler alternativa energikällor i jord- och skogsbruket.
 • Vi har en produktivitet i svensk primärproduktionen som ger ett lägre klimatavtryck och miljömässig hållbarhet än många andra länders produktion. Vi är rädda om vår biologiska mångfald, vi lagrar in kol i jorden och den låga användningen av antibiotika och växtskyddsmedel är välkänd.
 • Svenska bönder är bland de mest klimateffektiva mjölkbönderna i världen. Ser vi på mjölk ligger våra klimatutsläpp på nivån 60 procent av världsgenomsnittet, det vill säga den svenska mjölkbonden producerar 1 liter mjölk med 60 procents lägre utsläpp än genomsnittsbonden i världen.
 • Väljer svenska konsumenter nötkött från svensk produktion kan de äta 5 kilo svenskt nötkött på varje kilo latinamerikanskt med oförändrat klimatavtryck. 

Klimatnyttan från svenskt skogsbruk

 • Svensk skog bör brukas för att göra bäst nytta för klimatet. Det positiva med att bruka skog är att maximera upptaget av koldioxid samtidigt som de produkter skogen ger kan ersätta många fossila produkter. Här har vi väldigt många länder i världen med en helt annan skoglig världsbild och vi behöver skapa förståelse för det svenska sättet att bruka skog.
 • För markägare finns framtida affärsmöjligheter att sälja kolkrediter för att öka certifierade kolupptag från skogen. Sådana system behöver vara utformade robust och vetenskapligt för att inte vara kontraproduktiva för klimat och skogsägare.

Här kan du läsa förslagen i LRF energipaket som togs fram hösten 2022.

World Farmers’ Organisation är på plats i Sharm El-Sheik

World Farmers Organisation (WFO), bondeorganisationen för bönder över hela världen och där LRF är medlem, är på plats i Sharm El-Sheikh, Egypten. WFOs prioriterade frågor under de kommande två veckorna är:

 • Öka investeringarna i utsläppsminskningar respektive i klimatanpassning för jord- och skogsbruket och säkerställ så att det blir tillgängligt där det behövs.
 • Stötta globala partnerskap för att få fart på kunskapsutbytet mellan bönder och teknikutbytet.
 • Erkänn den viktiga roll animalieproduktionen spelar i de globala livsmedelssystemet.
 • Säkerställ säkerheten för bönder, småbrukare och annan arbetskraft på landsbygden.
 • Sätt bönderna i centrum för lösningarna.
 • Fortsätt klimatdiskussionen om och med jordbruket i Coronivia-processen.

Dagar med fokus på de gröna näringarnas frågor under COP 26:

12 november
Ordförandeskapet har en temadag kring jordbruk

11 och 14 november
UNFCCC-processen har temadagar för jordbruk

15 november
Energy day

16 november
Biodiversity day