Håll utskick efter årets medlemsundersökning!

Snart är LRFs medlemsundersökning på väg så håll utkik i din e-postlåda, kanske är du en av de slumpmässigt utvalda medlemmarna? Medlemsundersökningen är ett av organisationens verktyg för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten och medlemserbjudandet. 

Det är medlemmarna som bestämmer vilka frågor LRF ska driva. Besluten fattas varje år av medlemmar på årsmöten, regionstämmor och riksförbundsstämman. Sedan är det upp till bevis när årets medlemsundersökning kommer och ett antal medlemmar utvärderar LRFs arbete. Har LRF satsat på rätt saker? Tillräckligt mycket?

Undersökningen Nöjd Medlem skickas ut till ett representativt urval av LRFs medlemmar och ger ett tillförlitligt svar av vad medlemmarna som helhet tycker. Varje svar är viktigt och den som blivit utvald att svara kan inte ersättas av någon annan. Ju fler som svarar desto bättre blir undersökningen och den som är utvald har också möjlighet att påverka.

–  Nöjd Medlem görs varje år och resultaten tas på stort allvar av både ledning och styrelser runt om i landet. Den visar hur medlemmarna känner inför LRF och ger viktiga signaler om vilka områden vi ska satsa mer på, säger Magnus Rydberg som håller i arbetet med Nöjd Medlem på LRF.

Är du utvald, ta chansen att återkoppla och ge dina åsikter. Du gör skillnad!