Hallå där Anders Edbro, ordförande i Osby

Anders Edbro

Vi tog kontakt med kommungruppsordföranden i Osby för att höra vad som är på gång i kommungruppen.

Vad har ni på gång hos er?

- Det stora problemet handskas med just nu är att inte tappa medlemmar så förtetagsmedlemmar hoppar över till andra företagarorganisationer. Sen kommer det såklart att bli intressant att se hur förslaget om Framtidens folkrörelse kommer att se ut framöver. Det är viktigt att vi inte tappar engagemanget som finns ute i lokalavdelningarna idag.

- Det vi tittar på nu är hur vi ska arbeta med säkerhet utifrån de träffar vi haft med kommunpolisen. Vi försöker lokalt utveckla det lite mer än enbart intrångssäkerheten utifrån de utbildningar Polisen haft. Vi försöker tänka lite mer krass beredskap utifrån den oroliga tid vi nu lever i. Frågor som exempelvis hur vi gör om vi inte kan få tag på lika mycket diesel som behövs för att köra traktorn. Eller inte får fatt i tillräckligt med foder till djuren? Det är ganska oroligt i medlemsledet om hur vi gör om vi hamnar i en sådan situation. Vi måste allvarligt fundera på de här frågorna.

Vad ser ni fram emot under 2023?

- Vi har en vindkraftsutbyggnad här Osby som vi får jobba en del med, vi behöver mer styrbar elproduktion men vi från kommungruppen bevakar frågan noga för att se till att det går rätt till. Annat som är aktuellt är biobränsledirektiv och såklart Nature restoration law. Vi har varit på kommunen i den frågan och påpekat vad de får för konsekvenser. Vi är en liten kommun så kontakten med kommunen är positivt. Vi har arbetat med Osby näringsliv som är en lokal sammanslagning av ett antal aktörer i bygden som bidrar till mycket positiv utveckling. Vi träffas och man ser även oss skogsbrukare som viktiga företagare i kommunen.