Hallå där Anne-Marie Wemmert, ordförande i Båstads kommungrupp

Vi ringde upp Anne-Marie i Båstad för att fråga henne om vad som är på gång i Båstad och på Bjärehalvön.

Vad är på gång i er kommungrupp?

- Vi har haft en ganska aktiv period. Under vecka 47 träffade vi kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och teknisk chef för att diskutera vattenfrågor, speciellt vattentjänstplanen och vattenskyddsområdet. Vi kom överens om att ha regelbundna möten och diskutera olika aktuella frågor varje år. Vi hade också ett möte med Ida Grimlund där vi diskuterade vattendomar och vattenskyddsområden. Vid vårt möte med kommunchefen och kommunalrådet diskuterade vi även anslutningen till Sydvatten, vilket möjliggör avveckling av vissa av kommunens vattentäkter. Diskussionen om vilka vattentäkter som kan tas bort från de kommunala systemen pågår fortfarande.

Hur är dialogen med beslutsfattarna?

- Jag tycker att dialogen är ganska bra för det mesta. Förra våren hade vi ett möte med miljöchefen för att diskutera kontroller för lantbruket och avgifterna för dessa. Vi lyckades få till en förändring där vi nu betalar per timme efter inspektionen för de som har mindre än 30 hektar och 30 djurenheter. Tidigare betalade vi en fast avgift i förskott för 10 hektar och 10 djurenheter utan någon inspektion, vilket inte var rimligt. Vi hade också med miljöenheten på årsmötet 2023, där de berättade om hur kontrollerna genomförs och vad som är viktigt på gårdarna.

Vad är på gång framöver?

- Just nu har vi inget konkret planerat, men vi håller ögonen öppna för eventuella behov som kan dyka upp. Vi fortsätter att bevaka vattenskyddsområdena och eventuella detaljplaner från kommunens sida.

Hur fungerar det i kommungruppen?

- Det fungerar bra överlag, även om vissa är mer aktiva än andra, beroende på vilka frågor som är aktuella. Vissa frågor engagerar en större del av gruppen än andra. Det är alltid positivt med ökat engagemang. De nya stadgarna kommer att kräva mer engagemang, så det vore bra med fler aktiva i kommungruppen. Vi engagerar oss när det är något som berör oss.