Hallå där Jörgen Bengtsson, ordförande i Sjöbo kommungrupp

Jörgen Bengtsson

Vi tog ett snack med kommungruppsordföranden i Sjöbo för att höra vad de har på gång hos sig.

Vad är på gång i er kommungrupp?

- I måndags deltog jag i kommunens näringslivsråd i vår kommun. Det är alltid trevligt att få representera och sedan, i torsdags, hade vi en träff med kommungruppen, tjänstemännen och politikerna från kommunen. Innan mötet har vi alltid ett styrelsemöte där vi bjuder in tillväxtchefen och lägger fram de frågeställningar som vi anser vara aktuella. Sedan är de berörda politiker och tjänstemän med, som ska svara på dessa frågor. I vår kommun har det blivit ett biosfärområde, så vi har frågor som rör detta. Dessutom har vår räddningstjänst förändringar på gång som vi vill ta upp och diskutera. Vi har även våra inspektörer inom miljöområdet som alltid är närvarande. De ger oss en statusuppdatering om eventuella problem inom den gröna näringen och vi upprätthåller en kontinuerlig dialog. Det har fungerat bra under många år.

Vilka aktuella frågor finns i Sjöbo kommun?

För någon vecka sedan deltog vi i årets företagarfest i Sjöbo kommun. Där vi från LRF delade ut priset till ”Årets landsbygdsföretagare i Sjöbo kommun.”. I år tilldelades priset Håkan Lindkvist, som också är vice ordförande i kommungruppen. Det var det 17:e året, vi delade ut denna utmärkelse. Det finns många duktiga företagare inom den gröna näringen i Sjöbo kommun, precis som i många andra kommuner. Detta är ett sätt att uppmärksamma de skickliga lantbrukarna och företagarna inom vår näring och samtidigt understryka LRFs roll. Ett av kraven för att erhålla detta pris är att man är medlem i LRF, samt att man bedriver ett hållbart, framgångsrikt, lönsamt företag och entreprenör-skap med rötterna i lantbruket.

Vattenfrågor är ett annat ämne som det jobbas med inom kommungruppen, berätta mer!

- Kommungruppen fokuserar på medlemsfrågor och aktuella frågor inom kommunen som berör de gröna näringarna. En del kommungrupper är engagerade i sociala ärenden, men vi låter våra sex lokalavdelningar ta hand om det området. Den sociala delen av vårt arbete har fungerat bra, och detta beror på att lokalavdelningarna har skött den delen utmärkt. Vi har försökt att sprida arbetet inom LRF för att undvika att någon tar på sig för mycket. I vår kommungrupp delar vi upp arbetsuppgifterna för att undvika att någon överbelastas.

Vad anser ni om remissrunda nummer två angående framtidens folkrörelse?

- Det finns blandade åsikter i vår kommun när det gäller remissen om framtidens folkrörelse. Vi förstår att en organisation måste utvecklas och förändras, men samtidigt är vi oroade över att lokalavdelningarna kan komma att försvinna. Vi anser att engagemanget ofta börjar där, och det är där grunden för deltagande i kommungruppen ofta läggs och till andra förtroendeuppdrag inom LRF. Engagemanget växer ofta från lokalavdelningarna. Vi har vuxit som organisation genom dessa enheter, och vi är bekymrade över att detta engagemang och tillväxt kan minska bland framtida LRF-aktiva medlemmar. Vi ser redan att det finns färre engagerade inom lokalavdelningarna, och antalet medlemmar minskar också. De sex kvarvarande lokalavdelningarna har ännu inte haft några problem, men situationen varierar från kommun till kommun. Det finns både möjligheter och orosmoment att ta hänsyn till, avslutar Jörgen.