Hallå där Jörgen Johansson, ordförande i Malmö kommungrupp

Jörgen Johansson

Vi ringde upp Jörgen Johansson, ordförande i Malmö kommungrupp för att höra om vad som är på gång i Sveriges tredje största stad och där kommungruppen har cirka 187 medlemmar.

Hur är läget i din kommungrupp?

- Tyvärr hinner jag inte så mycket som jag skulle vilja. Jag är ganska ensam i kommungruppen, vilket är tråkigt för det finns så många intressanta frågor att engagera sig i. Jag vill gärna vilja få in fler som engagerar sig.

Hur är dialogen med beslutsfattarna?

- Det grundläggande problemet är att Malmö stad är extremt komplicerat när det gäller administration plus att de ofta byter ut tjänstemän. Som jag brukar säga, Malmös stad står långt ifrån LRFs hållning när det gäller byggande på åkermark. I en artikel i Skånska Dagbladet framkom det att stadsbyggnadsförvaltningen hade avslagit en ansökan om att få bygga ut en växthusanläggning på 35 000 kvadratmeter. I översiktsplanen har man fastslagit att området ska fortsätta vara jordbruksmark. Samtidigt blir det ett märkligt resonemang eftersom hela Hyllieområdet togs i anspråk där marken dessutom var högklassig jordbruksmark samt att det finns flera planerade områden.

- Vad händer vid en kris om vi inte kan producera vår egengurka? Vi kan inte förlita oss på importen utan måste tänka hur det är tänkt att vi ska klara oss i en krissituation. Både Miljöpartister och Socialdemokrater är ivriga att bygga nya bostäder. LRF Syd har mycket kompetent folk vi kan använda oss av. Nu senast fick vi ett fantastiskt stöd från LRFs regionala sakkunnige Sara Andersson som har hjälps oss besvara remissen för området Klagshamn, där Malmö vill bygga ut.

Vad är på gång framöver?

- I morgon onsdag 7 februari träffar vi Klagshamns byalag samt samt representanter för Den goda jorden för att diskutera en nybyggnation på åkermarken i Klagshamn som omfattar 57 hektar. Vår hållning är fortfarande att vi behöver marken för annat än bara byggande.

Vad är din uppmaning till medlemmar som är nyfikna på att engagera sig?

- Att vara förtroendevald i kommungruppen är ett mycket intressant uppdrag men mycket är ideellt arbete. Däremot finns det många intressanta aspekter och man lär sig mycket hela tiden. Man får träffa människor utanför lantbruket och höra olika åsikter, även om diskussionerna ibland fastnar och vi inte får igenom det vi vill.

- Jag gjorde utskick till alla medlemmar i höstas och uppmanande alla att ta kontakt med mig om de vill driva någon fråga. I korthet har vi 187 medlemmar, varav många bor inne i stan. På årsmötet härom veckan fick vi ett bra stöd ifrån Claes Kullman, Maria Hofvendahl Svensson och den nya folkrörelseutvecklaren Peter Olsson som pratade om den nya omorganisationen av LRF. Om man har ett engagemang för en fråga eller ett område man vill driva ser jag inga som helst hinder för att kunna göra det. Det är bra med människor som har engagemang. Jag brukar säga att ”man kan inte bara klaga, man måste agera själv också”.