Hallå där Krister Nilsson, ordförande i Bjuvs kommungrupp!

Krister Nilsson bjuv

Vi ringde upp Krister Nilsson som är kommungruppsordförande i Bjuv för att höra vad som är på gång i kommungruppen.

Kan du berätta lite om vad som pågår i Bjuvs kommungrupp?

- Just nu är vi engagerade i arbetet med översiktsplanen, och kommungruppens styrelse har haft flera möten under året för att diskutera detta. Vi har även haft möten med kommunens tjänstemän och lämnat ett yttrande där vi lyfter fram viktiga frågor för lantbruket. En utmaning är att det ibland finns en betydande skillnad i synsätt mellan majoriteten och oppositionen inom kommunpolitiken. Majoriteten fokuserar ofta på logistikcenter och tar inte alltid hänsyn till markens kvalitet som ska exploateras. Jag sitter med i kommunstyrelsen och fullmäktige, vilket ger mig möjlighet till direktkontakt med politikerna.

Hur är kommungruppens relation med kommunen?

- Generellt sett uppskattas våra möten och fysiska besök på gårdar av politikerna. Vi har oftast en bra dialog med de flesta av dem. Det vore önskvärt att kunna samarbeta över kommungränserna, särskilt när det gäller företagsexploateringar. I denna del av Skåne samarbetar vi inom Familjen Helsingborg, och det skulle vara lämpligt att arrangera möten mellan politiker och LRF för att diskutera åkermarksfrågor gemensamt. Åkermark är en gemensam resurs och bör betraktas som en fråga som rör hela regionen snarare än endast en enskild kommun, avslutar Krister.