Hallå där - Lars Törner, ordförande i Helsingborg!

Lars Törner, ordförande i Helsingborgs kommungrupp.

Vi tog kontakt med kommungruppsordföranden i Helsingborg för att höra vad som är på gång i kommungruppen.

Vad är på gång hos er?

- Vi har kontinuerlig dialog med stadens politiker och tjänstemän och självklart just nu om framför allt beredskapsfrågorna – om hur vi ska göra för att få mat på bordet. Även under 2022 var detta en fråga som blev extra intressant i stad-land-perspektivet. Helsingborg är en kommun som växer och är en av de städer där det finns mycket omkringliggande högklassig åkermark. Beredskapsfrågan är lika viktig att ta med in i det nya året och vi har redan haft samtal med de ledande politikerna, och vi märker av att de lyssnar och tar frågan på allvar. Troligtvis blir även den offentlig upphandlingen en het fråga eftersom Helsingborg behöver bli bättre på att handla svenskt och gärna närproducerat.

Vad ser ni fram emot under 2023?

- För oss är det jätteviktigt att balansera nytänkande med ansvar för lokalavdelningarnas framtid. Jag har varit frågande inför det nya förslaget och jag tror starkt på att vi måste fråga oss vad vi kan göra kopplat till medlemskapet. Folkrörelse är svårdefinierat och vi kan inte använda begreppet utan att klä det i konkret verksamhet och medlemsnytta. Jag tror vi måste ställa oss frågan ”hur kan vi värna om de medlemmar vi har, men även återfå de vi har tappat”. 

Vad behöver göras anser du?

Det allra viktigaste är frågan om hur hanterar vi medlemsvården. LRF som organisation måste bli tydliga med vad vi står, för att inte tappa medlemmar. Vi får inte tappa den sociala delen utan måste göra den så pass tilltalande så att vi skulle kunna återfå medlemmar vi tappat de senaste fem åren. Vi måste fundera på vad vi behöver göra för att attrahera och visa upp LRFs verksamhet och vad vi står för idag. Mycket av det LRF och den gröna näringen knyter an till idag är ju det som alla snackar om beredskapsperspektivet, vad ska vi göra för att få mat på bordet? Där är LRF en central och viktig del.