Nyfiken på vad som är på gång i Perstorps kommungrupp?

Peter Kristoffersson

Vi ringde upp Peter Kristoffersson för att höra om vad kommungruppen har på gång men även vilka aktiviteter som ägt rum den senaste tiden.

Vad pågår i kommungruppen?

- Vi har haft möten med det nya partiet i kommunen, Vi i Perstorp, som blev invalt i det senaste fullmäktige. Vi diskuterade framtiden för landsbygden och företagande samt hade en allmän diskussion om skolor på landsbygden. Vi lärde känna varandra för att ha en bra dialog framöver. När det gäller skolfrågorna har det nya partiet  kämpar för att behålla byaskolan i Oderljunga. Dom är emot den föreslagna placeringen på en biogasanläggning som planeras i kommunen, vi var dock överens om att det vore positivt med en biogasanläggning men då med en annan placering i kommunen.Vi har också deltagit i ett frukostmöte med information från polisen, som är underbemannad i området. Det är kritiskt med en enda polisbil för hela Perstorp, Klippan, Åstorp och Bjuv. Vi fick allmän information om deras verksamhet.

Vilka frågor är aktuella i Perstorp?

- Vi har för avsikt att arrangera ett möte med kostchefen i kommunen 2024. Förra sommaren hade vi politiker ifrån kommunstyrelsen ute på gårdsbesök, där de besökte två gårdar. Det var roligt att de ville delta och föra en dialog med oss. Förhoppningsvis kommer de att involvera lantbrukarna i diskussionen. En av politikerna hade aldrig varit i den delen av kommunen, och en nyinflyttad politiker hade aldrig varit där överhuvudtaget.