Hallå Lars Andersson, hur var årets riksförbundsstämma?

Lars Andersson var en av elva fullmäktige från LRF Mälardalen på årets riksförbundsstämma som ägde rum 31 maj till 1 juni på Sånga och som nu precis har avslutats.

Hallå Lars Andersson, hur var årets stämma?
Den var bra! Det var mycket debatt och diskussioner och högt i tak. Fantastiskt skönt att träffas på riktigt igen och få möjlighet att knyta kontakter. Det var väldigt trevligt, allt funkade som det skulle och det var en väl genomfärd stämma. Det var också roligt att se att Mälardalens fullmäktige var väldigt aktiva, pålästa och gjorde många inlägg i debatten.

Något särskilt som gjorde intryck?
Ja, medverkan av Ukrainas ambassadör Andrii Plakhotniuk. Tiden stannade för en stund och alla våra andra tankar om motioner och stämmofrågor lades åt sidan. Han var väldigt påläst och närvarande och gjorde ett starkt intryck.

Läs mer: "Tack för att ni ger ukrainare jobb och bostad"

Vilka diskussioner tyckte du var mest intressanta?
Livsmedelsstrategin och hur vi ska jobba framåt med lönsamhet och möjligheter att utvecklas. Det var en motion från oss som gick igenom. En annan fråga som intresserade mig var generationsskiftesfrågan och hur vi kan möjliggöra för de som vill sluta och de som vill in i näringen att mötas. Det är en ödesfråga för branschen. Jag är själv i den situationen att jag inte vet hur jag ska lösa mitt generationsskifte.

Vilken fråga blev det mest debatt om?
Varg och LRF Ungdomens rösträtt på riksförbundsstämman, det var det intensiv debatt om. Många motioner handlade om vargfrågan och vi var överens om att mer behöver göras. Nu har det öppnats en möjlighet i och med att regeringen har meddelat att man vill att vargstammen ska minska.

Hur gick det för Mälardalens motioner?
Vi hade två motioner, en om LRF Ungdomens rösträtt på riksförbundsstämman och en om livsmedelsstrategin och att livsmedelsproduktionen måste prioriteras högre på den politiska agendan. Frågan om Ungdomens rösträtt visade sig inte vara så enkel, det är en hel del formalia som måste till, bland annat en stadgeändring och det kan man inte göra om inte frågan anmälts redan i kallelsen. Men det var en positiv diskussion, många andra regioner hakade på och frågan belystes väl.

Förbundsordförande Palle Borgström bjöd in LRF Ungdomen till vidare dialog och jag tror att frågan kommer att lösas på sikt. I dagsläget har LRF Ungdomen tre platser på stämman med motions- och yttranderätt, men de har ingen rösträtt, vilket ju är lite galet, även om regionerna själva bör se till att ha unga bland sina fullmäktige. Vår motion om att LRF måste jobba än mer med att få livsmedelsproduktionen att prioriteras högre på den politiska agendan antogs av stämman.

Läs mer: Fler nyheter från stämman hittar du här