Hallå Pål Nilsson, ordförande i Kristianstads kommungrupp

Pål Nilsson

Hur arbetar egentligen LRF Skånes kommungrupper? Pål Nilsson ordförande i Kristianstads kommungrupp skev några rader till regionkontoret om deras arbete under året.

Vad är på gång i er kommungrupp?

- Kristianstads kommungrupp är en ganska stor och omfattande del av Skåne. Inom kommunen bedrivs intensivt jordbruk med rikhaltigt av produktionsgrenar. Allt från småbruten skogsbygd i de västra delarna till slättbygdslantbruk i de östra delarna. Produktionen består av spannmål, potatis, sockerbetor samt mycket grönsaksodling. Även animalieproduktionen är omfattande med mjölk, gris och fjäderfä. Lantbruksföretagen är mestadels av heltidskaraktär. Kommunen omfattas av många livsmedelsföretag som förädlar bygdens råvaror. Kommungruppen bevakar våra uppdragsgivare, det vill säga lantbruket i relation till samhället och politiker.

Hur arbetar ni med beslutsfattarna i kommunen?

- Vi har en kontinuerlig kontakt med näringslivsrådet, där vi hävdar vårt intresse. Konkret består detta av cirka fyra möten om året där ledamöter från kommunledning och politiken medverkar. Även andra branscher deltager såsom företagarorganisationen, handelskammaren med flera och man är väldigt nyfiken på vår näring, då många beslutsfattare har begränsad kunskap om oss. Vidare är grundvattenfrågor och vattenskyddsområde viktiga ämnen som vi närvarande vid. Vid ett eller två tillfällen om året bjuder vi in politiker och kommunledning till möte. Jag väljer då att vi träffas på någon av våra livsmedelsanläggningar, där de först får en presentation av företaget och därefter diskuterar vi angelägna problem. Detta är mycket uppskattat. Vid senaste mötet den 7 december togs följande ämnen upp:

• Byggnation i Hammar, tankar kring utveckling.

• Kommunens inköp ekologiskt, lokal odlat vad ligger i begreppen

• Försörjningsbalansen. Hur ser företagsetableringen ut

• Vatten, kommunens borror

• Beredskapsarbete vid översvämningar och torka

• Vargfrågan, är det en kommunal angelägenhet

• Hur står det till med övrig byggnation på åkermark

• Vattenskyddsområde. Placeringar och ersättningar

• Svinpesten beredskap, sopstationer, rastplats