Här är Årets premieelev i Skåne!

Axel Thosteman
Axel Thosteman fick utmärkelsen av Oscar Tidfält, LRF Ungdomen Skåne.

Axel Thosteman är Årets premieelev i Skåne. Axel har precis tagit studenten vid Svalövs naturbruksgymnasium, och nu väntar jobb som grävmaskinsförare. Han ser tillbaka på sina tre år: – Det har både varit lärorikt och roligt. Sen har det också varit tufft i vissa perioder, så det är ju skönt att ta studenten, säger Axel.

Han är glad över att uppmärksammas med utmärkelsen Årets premeieelev i Skåne, ett kvitto på allt engagemang han lagt ner under studietiden. Och femårsplanen är klar. 
– Målet är att starta eget företag inom lantbruk och entreprenad, säger han. 

Styrelsens motivering: 
Denna elev har under sin gymnasieutbildning visat driv och engagemang. Han har redan från början av sin tid på Svalöfs Gymnasium ställt höga krav på sig själv men också på kvaliteten och nivån på utbildningen i stort. Såväl lärare, APL värdar och andra elever har påverkats av honom i en positiv riktning och blivit inspirerade av hans engagemang. Med sin nyfikenhet som ständigt uttryckts har eleven skapat en bättre lärmiljö för sig själv och sina kamrater, inte bara i sin egen klass utan på hela programmet. 
Han har även varit en förkämpe för allas lika värden och respekt mot varandra. 
Hans studieresultat är goda och hänger mycket väl ihop med det genuina engagemang han har för de gröna näringarna och den dröm om egenföretagande med lantbruk som han bär på. I flera yrkesämnen har han nått högsta betyg och utökat sina studier med kurs i Företagsekonomi. Han valde även att komplettera en bred lantbruksutbildning med kurser i Grävmaskin och Hjullastare för anläggningsarbeten med goda resultat. Utöver det har han vid examen även behörigheter för Växtskydds användning inom Lantbruk, D9 för Nöt och Får samt semineringsbehörighet för nöt. 
Det är en elev som vi med glädje tilldelar premieelevstipendiet.

 

Varje år delar LRFs ungdomsregioner ut utmärkelsen premieelev till en naturbrukselev som har utmärkt sig. Naturbruksgymnasierna nominerar själva kandidater och kriterierna är att eleven ska ha goda ledaregenskaper, visat gott kamratskap, nyfikenhet, framåtanda, haft goda studieresultat och såklart ett genuint intresse för de gröna näringarna. 

Utmärkelsen premieelev har delats ut i över 40 år och började på dåvarande Sånga-Säby Folkhögskola. Stipendiaterna får åka upp till Sånga några dagar i november för att ta del av en ledarskapsutbildning med fördjupning i landsbygdsföretagande, föreningsverksamhet och omvärldsspaning. Och självklart träffa andra premieelever från hela landet, med möjlighet att bygga upp ett värdefullt nätverk inför framtiden.