Hej Mats Persson, ordförande i Östra Göinge kommungrupp!

Mats Persson

Vi ringde upp Mats Persson för att höra om kommungruppens arbete med vägunderhåll och den pågående processen kring ny upphandlingsstrategi mellan kommunerna i nordöstra Skåne.

Vad är på gång i er kommungrupp?

- I Östra Göinge kommungrupp har vi varit aktiva med olika åtgärder i måndags. Vi har haft ett möte med Trafikverket angående underhåll av BK4-vägar, asfaltering och andra vägrelaterade frågor. Vi fokuserade särskilt på skötseln av enskilda vägar, då vi märker att det behövs förbättringar. På riksvägarna har vi upptäckt problem med kanterna och bristande underhåll, vilket leder till vattenansamlingar och fara för vattenplaning. Detta har påverkat vägarnas kvalitet negativt under ett år. Vi samarbetar även med kommunerna Osby och Hässleholm. Framöver är vi engagerade i upphandlingen av mat till de kommunala köken i nordöstra delen av vårt område och vi har haft några förberedande möten. De prioriterar svenska och närproducerade livsmedel i upphandlingsprocessen som nu håller på att tas fram där hela Hässleholm samordnar inköpen av livsmedel mellan kommunerna i vårt hörn.

Hur är dialogen med beslutsfattarna?

- Vi har en utmärkt näringslivschef som aktivt deltar och stöder oss. Han deltar i olika aktiviteter som stubbarace, fältvandringar och årsmöten för att lyssna och bidra med sina tankar, vilket vi uppskattar mycket. Vi hade planerat att träffa kommunen inför mötet på tisdag för att diskutera den gemensamma upphandlingen och vilka som kan delta. Det är viktigt med öppen dialog för att förstå vilka livsmedel som behövs och finns tillgängliga.

Vad är på gång framöver?

- Vi planerar att ha en grillkväll för medlemmarna i maj eller juni där vi förväntar oss en god uppslutning. Dessutom planerar vi ett studiebesök senare på hösten för att fortsätta knyta kontakter och utbyta idéer. Det är viktigt att hålla en bra relation med näringslivschefen, som är mycket intresserad av vår verksamhet och vill höra våra synpunkter. Vi arrangerar vanligtvis 5-6 aktiviteter per år, inklusive stubbarace på hösten, där både näringslivschefen och kommunchefen har deltagit tidigare. Det är uppskattat att de visar intresse för lantbruksfrågor.

Hur fungerar det i kommungruppen?

- Jag tycker att det fungerar mycket bra i vår kommungrupp. Vi har lyckats engagera även yngre medlemmar, vilket är positivt för att få in nya perspektiv. Vi är en mångsidig grupp med olika bakgrund och erfarenheter, vilket berikar våra diskussioner och beslut. Till exempel har vi två pensionärer och vår yngsta medlem är cirka 30 år gammal. Vi har även en medlem som arbetar på högskolan. Den kommande helgen kommer en av våra styrelsemedlemmar att ha en öppen gård på Nedanbäck vilket brukar bli välbesökt.