Hej Ola Reslow, ordförande i Simrishamns kommungrupp!

Ola Reslow

Vi tog kontakt med den nyblivne ordföranden i Simrishamns kommungrupp, Ola Reslow, för att ta reda på vad som är på gång.

Vad pågår hos er i kommungruppen?

- Jag är ganska nyinvald sedan jag blev invald i våras och har inte suttit i styrelsen tidigare. Men jag lär mig och har många i styrelsen som hjälper till. Jag var på konferens förra veckan i Växjö och jag fick lite kött på benen samt möjlighet att prata med andra kolleger med samma uppdrag. Det var två givande dagar och en trevlig tillställning på onsdagskvällen med mat och underhållning. Dagarna gav mig en hel del inspiration och en inblick i hur det fungerar på andra ställen.

- Häromveckan bjöd vi ut politiker och tjänstemän på gårdsbesök till en av våra medlemmar som har en gård med grisproduktion. Vi har under många år bjudit ut dem och det brukar vara väldigt uppskattat. Något som imponerade på mig är att 100 procent av allt kött Simrishamns kommun upphandlar är svenskt. De köper dessutom mycket kalkon och kyckling eftersom det är en stor produktion i kommunen. Under gårdsbesöket berättade jag för politikerna om alla de möjligheter som finns. Vi har stor åkerareal och betesmark, så det finns bra förutsättningar att köpa in än mer svenskt framöver. Det finns stora möjligheter att utveckla och nyttja solen, vinden, och fisket. Samtidigt har vi många lantbruk, trädgårds- och fruktodlingar. Mitt samlade medskick är att det är viktigt för oss lantbrukare att kommunen köper in närproducerat så långt det är möjligt.

- Nyligen bjöd kommunen in oss, LRF, tillsammans med andra företagare i kommunen, till en givande diskussionsafton där vi delade erfarenheter, diskuterade både utmaningar och möjligheter samt identifierade hur vi tillsammans kan underlätta för företagare som oss. Det var den senaste i en serie av diskussionsaftnar som kommunen initierat under året, och det var mycket positivt att politikerna var närvarande och engagerade. Dessa möten har verkligen bidragit till en förbättrad kontakt mellan företagare och politiker, och det är värdefullt att få lära känna varandra och sätta ansikten på våra tjänstemän och politiker. Det är särskilt roligt att kommunen bjuder in till dessa träffar eftersom det skapar en positiv bild av kommunen och främja dialog och samarbete inom näringslivet.

Vilka andra frågor är på gång i Simrishamn?

- I maj blev vi uppringda angående en remiss om ett nytt vattenskyddsområde, och det är något vi jobbar med just nu. Sen är det dagvattenbrunnar och dikningsföretag som alltid är på tapeten och frågorna är många. Vem ska ansvara för detta i framtiden och vem ska betala för det?