Hur kan en satsning på maten inom skola och vård stärka vår beredskap? 

Sverige har en livsmedelsproduktion i världsklass. Längst fram i livsmedelskedjan står din lokala bonde med fötterna stadigt i myllan, trots att det blåser hårda vindar i vår omvärld. Vi vill och kan producera huvuddelen av maten som du och alla andra i Sverige ska äta. Ska vi lyckas öka den svenska livsmedelsproduktionen är emellertid offentlig upphandling och den offentliga måltiden en viktig nyckel - Läs debattartikeln av Hans Ramel, ordförande LRF Skåne.

Sverige har en livsmedelsproduktion i världsklass. Längst fram i livsmedelskedjan står din lokala bonde med fötterna stadigt i myllan, trots att det blåser hårda vindar i vår omvärld. Vi vill och kan producera huvuddelen av maten som du och alla andra i Sverige ska äta. Ska vi lyckas öka den svenska livsmedelsproduktionen är emellertid offentlig upphandling och den offentliga måltiden en viktig nyckel.

Vi kan öka och bredda produktionen för att täcka en större del av Sveriges försörjningsbehov än vi gör idag och göra landet mera motståndskraftigt. Med en produktionsökning kan vi också exportera mer mat och på så sätt bidra till den globala matförsörjningen och till att göra den globala matkonsumtionen mera hållbar. För att vi ska kunna och våga göra de investeringar som krävs på våra gårdar för en större produktion med ökad hållbarhet så behöver vi känna att vi står på en stadig grund med det offentliga Sverige i ryggen. 

Men vi nås av oroande signaler. Skenande el-priser, höjda räntor, ökad inflation och dyrare livsmedel riskerar att få konsekvenser för våra offentliga måltider. Med snäva budgetar kan andelen svenskproducerat i de måltider som serveras i skolor, inom äldreomsorg och på sjukhus minska. 

Livsmedel är en viktig del i det civila försvaret. I uppbyggnaden av vår försörjning är det offentliga en viktig nyckel. Offentlig upphandling av svensk mat bidrar samtidigt till positiva processer, med nya arbetstillfällen på landsbygden, skatteintäkter och en robust livsmedelskedja i hela landet.

Det vi producerar i fredstid är i bästa fall vad vi kan producera i kristid. Vi lär inte få tillgång till mer livsmedel när gränserna stängs och andra nationer behåller maten de själva producerar för att mätta sin befolkning. Ur ett beredskapsperspektiv behöver vi därför sannolikt öka den svenska matproduktionen väsentligt.

Det offentliga har ett viktigt uppdrag och ansvar för att leverera mat av god kvalitet även i kristider, och här vilar ett extra ansvar på den kommunala och regionala planeringen som gör oss mindre beroende av omvärlden i händelse av kris. Upphandling är ett strategiskt verktyg som det offentliga bör använda för att säkra livsmedelsförsörjningen utifrån ett beredskapsperspektiv. Ett redskap för att inventera vilka lokala producenter, grossister och transportörer som finns, komplettera och stärka leveranskedjorna. 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Tillsammans bygger vi ett mer robust land där offentlig upphandling är med och stärker livsmedelsberedskapen.

Hans Ramel, ordförande LRF Skåne